Print this page

Asylsøkerungdom i Sunndal

des 05, 2013


Den tredje og fjerde desember fikk 20 enslige mindreårige asylsøkere fra Eritrea, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Etiopia og Liberia lære om menneskerettigheter på asylmottaket i Sunndal. Både ungdommene og kurslederne var strålende fornøyde med kurset og alle de unge sa de gjerne ville lære mer. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet.