- Viktig å lære om kvinners rettigheter

des 19, 2013

24 unge kvinner fra Somalia, Iran, Afghanistan og Irak deltok på tre-dagers kurset som foregikk på Veumalleen mottak utenfor Fredrikstad fra 10. til 12. desember. Temaet var menneskerettigheter med særlig fokus på kvinners rettigheter.  Målsettinger med kurset var  1) at kvinnene skulle få kunnskap om menneskerettigheter, med spesiell vekt på barn og kvinners rettigheter 2) at de skulle utvikle positive holdninger med vekt på respekt for andre samt demokratisk kompetanse 3) at de skulle utvikle en følelse av mestring. Kvinnene lyttet til foredrag og deltok ivrig i gruppearbeid og diskusjoner. Kurset fikk svært gode evalueringer. På en skala fra 1 til 5, der 5 er best, ble gjennomsnittskarakteren 4,7. På spørsmål om andre asylsøkende jenter burde få denne kunnskapen, svarte så og si alle ja, - Yes they need it! som en av dem skrev. Kurset er et samarbeid mellom Redd Barna, Veumalleen mottak og Menneskerettighetsakademiet. Tiltaket er finansiert av Holst legat. Les mer om Menneskerettighetsakademiets kurs for asylsøkere i Norge.

Siste nytt