Rundt 20 russiske og norske ungdommer deltok på et kurs som Den norske Helingforskomité organiserte i Tromsø 26. til 30. september. Søndag den 27. september var Lillian Hjorth ansvarlig for undervisningen. Ungdommene, som kom fra videregående skoler i Arkhangelsk og Tromsø var svært dyktige og interesserte og mange temaer ble berørt i løpet av dagen inkludert: hva som kan sies å være grunnleggende behov som alle mennesker deler; FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter; hvordan FN-systemet kan fremme og beskytte menneskerettighetene; Det europeiske menneskerettighetssystemet samt situasjonen i Norge. En innholdsrik dag både for deltakere og underviser!  

– Det er viktig at asylsøkerungdom lærer om menneskerettigheter og demokrati,sier Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet i forbindelse med kurset som organiseres på Hvalstad ordinære mottak fra 28. september til og med 2. oktober. Deltakere er asylsøkerungdom fra Afghanistan, Srli Lanka, Burundi, Somalia, Eritrea, Irak, som bor på Hvalstad og Skedsmo asylmottak, samt norsk ungdom. På kurset skal de unge få kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene og demokrati, men også lære seg fredelig konflikthåndtering gjennom praktisk ferdighetstrening. Undervisningen baserer seg på aktive deltakende metoder som gruppearbeid, øvelser, samtaler og diskusjoner. På denne måten blir ungdommene godt kjent og vil lære masse av hverandre. Les pressemeldingen Les programmet

I samarbeid med Det internasjonale judoforbundet og programmet Judo for fred, organiserer Menneskerettighetsakademiet et fire-dagers kurs i konflikthåndtering, menneskerettigheter og forsoning for judoinstruktører i Bujumbura, Burundi 12-15 oktober. De 25 instruktørene, som kommer fra ulike afrikanske land, arbeider til daglig med barn og unge. Formålet med kurset er å bevisstgjøre på hvordan kunnskap om konflikthåndtering, forsoning og menneskerettigheter kan bidra til å skape en fredskultur. Lillian Hjorth og Lars Petter Soltvedt er kursledere. En representant fra FNs kontor for sport og utvikling vil åpne kurset med et foredrag om FNs tusenårsmål og hvordan sport kan være et positivt bidrag i arbeidet.Les programmet

23 ungdommer fra forskjellige land lærte om menneskerettigheter på Hvalstad asylmottak utenfor Oslo i høstferien. Avisen Utrop besøkte kurset den siste dagen og gjorde intervjuer både med ungdommene og kursleder Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet. Les om kurset i Utrop nr 15 s 6.)

Rundt 25 lærere fra videregående skoler i Oppland deltok på et to-dagers kurs i menneske-rettigheter 22. og 23. oktober. Kurset foregikk på Lillehammer hotell og kursledere var Lillian Hjorth og Lars Petter Soltvedt. De fleste av lærerne underviser i samfunnsfag, men også andre fag var representert. På programmet sto både menneskerettighetenes historie, FN-systemets gjennomføringsmekanismer samt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og film om Europa-domstolen i Strasbourg. I tillegg til foredrag, besto undervisningen av gruppearbeid, øvelser og diskusjoner. Lærerne var meget engasjerte og kurset ble interessant og lærerikt for både deltakere og kursledere. Kurset fikk meget gode evalueringer. SE KURSBROSJYRE   SE BILDER

Siste nytt