– Det ble en flott opplevelse! sier daglig leder Lillian Hjorth etter kurset i Bujumbura, Burundi 12.-15. oktober. Undervisningstiltaket, som var initiert av "Judo for Peace" i Det internasjonale judoforbundet, ved dets norske leder Jan Eirik Schiotz, ble gjennomført i samarbeid med judoforbundet i Burundi. Antoine Tardy fra FNs kontor for sport og utvikling var tilstede hele uken. I tillegg til at de 25 deltakende judo-instruktørene fra ulike afrikanske land fikk opplæring i menneskerettigheter og konflikthåndtering, fikk de erfare hvordan etablering av judoklubber på lokalt nivå kan bidra til å skape fred og forsoning blant barn og unge. – Det var fascinerende å se hvordan en systematisk satsning på etablering av judoklubber for barn og unge, inkludert funksjonshemmede, kan virke i forsoningens tjeneste, avslutter Hjorth. Les programmet  SE BILDER

 -- Det var fint å se de mange gode eksemplene på hvordan lærerne underviser i egne klasserom, sier Eugenia Khoroltseva etter kurset i Kaliningrad, Russland fra 2. til 6. november. Rundt 30 lærere fulgte kurset som omhandlet  flerkulturell forståelse, menneskerettigheter og deltakende pedagogikk, og mange av lærerne hadde fått i oppgave å  presentere egne undervisningsopplegg. Tiltaket var en oppfølging av tidligere kurs, og de fleste deltakerne har nå fått solid kompetanse på å undervise i temaene. Lærerne understreker at de synes kunnskapen er svært viktig. Kurset, som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad, Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og Menneskerettighetsakademiet, fikk meget gode evalueringer.

Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth holdt en tre timer lang workshop i menneske-rettigheter på kursledersamlingen til Østfold fylkeslag av Human-Etisk Forbund lørdag 14. november. De 20 deltakere, som representerer fem lokallag, leder alle grupper av ungdommer som skal konfirmeres. Et viktig tema som de unge skal lære om er menneskerettigheter. Workshopen inneholdt gruppearbeid, foredrag og en spennende dialogøvelse. Deltakerne var svært fornøyde etter avsluttet undervisning og ga uttrykk for at de hadde lært mye. Hvert av  lokallagene kjøpte inn et eksemplar av boken "Bygg broer, ikke murer", som inneholder rundt hundre konkrete øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Boken er et ypperlig redskap i konfirmasjonsundervisningen. 

4. og 5. desember sto menneskerettigheter på dagsorden på Fredshuset i Risør. Det var reiseledere og andre personer knyttet til Aktive Fredsreiser som deltok på kurset som ble holdt av MR-akademiets daglige leder Lillian Hjorth, og førsteamanuensis på Høgskolen i Buskerud, Lars Petter Soltvedt. Soltvedt brakte med seg ferske inntrykk fra FNs menneskerettighetsråd i Geneve, der han 2. desember overvar at norske myndigheter ble spurt ut om menneskerettighetssituasjonen i Norge. På en skala fra 1 til 5 (toppkarakter) der deltakerne skriftlig svarte på hva de synes om foredrag, gruppearbeid øvelser, diskusjoner samt undervisningen generelt, ble gjennomsnittskarakteren 4,6. 

Mer om kurset Les brosjyre

Det er obligatorisk at ungdom som konfirmerer seg i regi av Human-Etisk forbund lærer om menneskerettigheter og derfor er det viktig at de mange konfirmantlederne regelmessig får faglig påfyll om emnet. Temaet  er nemlig omfattende og utfordrende å  undervise i. Derfor har Menneske-rettighetsakademiet i januar organisert flere workshops og holdt foredrag for konfirmantledere fra henholdsvis Oslo den 18. januar, og fra Telemark og Buskerud i Tønsberg den 23. januar. I tillegg til å belyse menneskerettighetene som etiske og juridiske normer, ble det også gjennomført flere øvelser som konfirmantlederne kan bruke i opplæringen. Mange  kursdeltakere benyttet anledningen til å sikre seg et eksemplar av boka Bygg broer, ikke murer,som inneholder et hundretalls øvelser og aktiviteter som kan brukes for i formidlingen av menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.  

Siste nytt