Fra 22. til 26. februar skal et tyvetalls enslige mindre-årige asylsøkere og norske ungdommer delta sammen på menneskerettighetskurs på Hvalstad asylmottak. Tiltaket er et samarbeid mellom Hvalstad ordinære mottak, HERO Norge AS og Menneskerettighetsakademiet. Nesbru videregående skole rekrutterer norske ungdommer til kurset. Kursledere er Eugenia Khoroltseva og Gunn Bjørnsen fra Menneskerettighetsakademiet og Kari Odden fra Klinsj AS. Les hva Nesbru skriver om kurset SE bilder fra tidligere kurs 

Judoinstruktører og ledere fra Usbekistan, Sri Lanka, India, Kirgisistan, Pakistan, Norge, Afghanistan og Nepal deltok på menneskerettighetskurset som Lars Petter Soltvedt (høgskolen i Buskerud) og Lillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet) holdt i Jaipur i India 19. til 23. februar. Det var Det internasjonale judoforbundet med  dets Judo for Peace Commission som organiserte kurset som ble holdt parallelt med den internasjonale judoturneringen: 4th Rajiv Gahndi International Championship. Deltakerne var engasjerte og diskusjonene ble både interessante og intense. I tillegg til kunnskaps-overføring, var en målsetting at deltakerne skulle bevisstgjøres på sin viktige funksjon som aktører i det sivile samfunn, og den vesentlige rollen som judo og annen sport kan brukes i fred og for forsonings-arbeid. SE BILDER   Program

 – Anything new I learned at this course? Yes! How to handle conflicts and about human rights, and more about people who have been doing good work for this world to be a better and peaceful place. Dette var bare en av de mange positive tilbakemeldingene som Menneskerettighetsakademiet (MRA)  fikk etter kurset på Hvalstad i vinterferien. Det var mindreårige asylsøkere fra Eritrea og Burundi som deltok på fem-dagers kurset sammen med norske ungdommer fra Nesbru videregående skole. Det er tredje gang MRA organiserte fem-dagers kurset som er et samarbeid mellom HERO Norge AS, Hvalstad ordinære mottak for enslig mindreårige asylsøkere, Nesbru videregående skole og Menneskerettighetsakademiet.SE BILDER

Det var en interessert gruppe med 20 russiske juss-studenter og stipendiater som deltok på tre-dagers kurset som Menneskerettighetsakademiet holdt på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland 4. til 6. mars. På agendaen sto grunnleggende innføring i menneskerettigheter, menneskerettighetsunder-visning som fagområde i vekst,  samt flerkulturell forståelse med særlig fokus på stereotypier og fordommer. Studentene kunne en del om menneskerettigheter fra før, og diskusjonene ble grundige og interessante. Også når det gjaldt flerkulturell forståelse, var interessen stor. Øvelser og gruppearbeid engasjerte og deltakernes positive evalueringer viste at tematikken ble ansett som viktig og måten det ble formidlet på, bevisstgjørende. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth.Gode evalueringer! SE BILDER 

 - Dette er viktig kunnskap for oss! var den unisone responsen fra studentene i journalistikk og informasjon etter kurset på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland 9. til 13. mars. Tiltaket  var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda. Studentene var reflekterte og engasjerte og diskuterte åpent om internasjonale og russiske utfordringer både knyttet til det flerkulturelle samfunn og menneskerettigheter. Ytringsfrihet, pressefrihet og journalistenes viktige funksjon i samfunnet ble også analysert og debattert. Programmet var omfattende og gruppen fikk også besøk av Menneskerettighetsombudet i regionen Irina Vershinina (bildet: nr 4. fra venstre andre rad). Gode evalueringer! Les program  SE BILDER

Siste nytt