Det viktige er ikke hvilken farge du har på prikken i panna, men hva som finnes innenfor, skriver Asker og Bærum budstikke 30 juni. 

Et titall ungdommer, noen norske og andre asylsøkere, står i ring i et klasserom på asylmottaket på Hvalstad. Kursleder fra Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, går fra person til person, og trykker fingeren mot pannebrasken på hver enkelt. Snart har alle små runde klistremerker i forskjellige farger i panna.  Les resten av artikkelen i ASKER OG BÆRUM BUDSTIKKE 3 juli  BILDER fra kurset 

RADIO: Hør intervju med ungdommene på "Sånn er livet" 30. juni 

4. juni deltar representanter fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) på Redd Barnas fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter. FNs Barnekonvensjon sier at barn og unge har rett til å få vite om sine rettigheter. I artikkel 42 heter det at statene, gjennom egnede og aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser kjent både for voksne og barn". Menneskerettighets-akademiet ønsker å bidra til at asylsøkende barn og unge får slik kunnskap og har derfor organisert flere kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad asylmottak. Ytterligere kurs er planlagt. Bildet: Fra kurs for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad

– Det er viktig at asylsøkerungdom lærer om menneskerettigheter og demokrati,sier Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet i forbindelse med kurset som organiseres på Hvalstad ordinære mottak fra 28. september til og med 2. oktober. Deltakere er asylsøkerungdom fra Afghanistan, Srli Lanka, Burundi, Somalia, Eritrea, Irak, som bor på Hvalstad og Skedsmo asylmottak, samt norsk ungdom. På kurset skal de unge få kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene og demokrati, men også lære seg fredelig konflikthåndtering gjennom praktisk ferdighetstrening. Undervisningen baserer seg på aktive deltakende metoder som gruppearbeid, øvelser, samtaler og diskusjoner. På denne måten blir ungdommene godt kjent og vil lære masse av hverandre. Les pressemeldingen Les programmet

23 ungdommer fra forskjellige land lærte om menneskerettigheter på Hvalstad asylmottak utenfor Oslo i høstferien. Avisen Utrop besøkte kurset den siste dagen og gjorde intervjuer både med ungdommene og kursleder Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet. Les om kurset i Utrop nr 15 s 6.)

Les sak i Utrop om Menneskerettighetsakademiets fem-dagers kurs på Hvalstad asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere og norsk ungdom i høstferien. Kurset som fikk meget gode evalueringer av ungdommene, var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, HERO Norge AS og Hvalstad ordinære mottak. Neste kurs på Hvalstad blir i vinterferien i februar 2010. Les artikkel

Siste nytt