To dager med menneskerettighetsundervisning på Mysebu mottak på Mysen for 25 enslige asylsøkergutter fra Afghanistan, og flere afrikanske land, ble en meningsfull måte å starte høstens kursvirksomhet på. Guttene var veldig ivrige etter å lære om menneskerettigheter og satte også den nye kunnskapen i perspektiv ved å sammenligne med opplevelser fra egne land. 

Det var mye energi og arbeidsglede på to-dagers kurset for 25 unge asylsøkere på Hvalstad mottak i Asker  forrige uke! Kurset fikk supre evalueringer og det var kjempegøy at elever fra Nesbru videregående skole besøkte oss. Vi gleder oss til neste kurs på Hvalstad i oktober.

"Selv om syvårige Nathan fra Bergen og niårige Yalda fra Tromsø er oppvokst i Norge, har de ikke rett til å være her. Foreldrene deres har fått endelig avslag på asylsøknadene, men av ulike årsaker kan de ikke, eller vil de ikke, returnere til hjemlandene. I dag er det rundt 450 slike "papirløse" asylbarn som står i fare for å bli kastet ut, selv om de har vært i Norge i mer enn tre år. De lengeværende barna gir norske myndigheter et menneskerettslig dilemma." Les resten av artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i sin menneskerettighetsspalte i Fri Tanke 3/2012 (s. 64-66)  

Det ble et meget interessant kurs om kvinners rettigheter på Dale mottak fra 2. til og med 4. oktober. I evalueringene svarte de kvinnelige deltakerne blant annet på spørsmål om hva som var det viktigste de hadde lært. Noen av svarene var “Å være sterk og selvstendig – å ikke gi opp”, “at jeg skal lære barna mine selvtillit”, “at menneskerettigheter er viktig for oss”, “to be an educated person”, “about womens rights”, “that women have rights and freedom”. Alle svarte bekreftende på spørsmålet om andre flyktningjenter også bør delta på slike kurs. Fordi det er få tiltak for kvinner på asylmottak i Norge, har Menneskerettighetsakademiet utviklet kurstilbudet. Tiltaket er et samarbeid med Redd Barna og er støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

De 25 enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia, Burundi og Nigeria som deltok på kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Hvalstad mottak 17. og 18. oktober ga supre tilbakemeldinger! Nesten ingen av dem hadde hørt om menneskerettigheter fra før, men etter kurset ønsket alle å lære mer! Det ble to fine dager med en flott gjeng ungdommer!

Siste nytt