Tjuetre unge asylsøkerkvinner har denne uken deltatt på menneskerettighetskurs, med fokus på kvinners rettigheter, på Skedsmo. I tre dager har jentene diskutert, lyttet til foredrag, deltatt i øvelser og utvekslet erfaringer om kvinneliv i Afghanistan, Iran, Irak, Russland, Sri Lanka, Somalia, Nigeria, Uganda, Eritrea, Etiopia og Norge. KJentene var utrolig ivrige etter å lære og ga veldig gode tilbakemeldinger!  Kurset er et samarbeid med Redd Barna og  Skedsmo mottak for asylsøkere og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Det ble noen spennende og livlige dager på Jæren Folkehøgskule sist uke da sytten norske elever ved skolen samt seksten  asylsøkerungdommer deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Kurset, som foregikk fra mandag 26. til og med fredag 30 november, ble tatt svært godt imot av de unge. I tillegg til at kunnskapen, fremhevet de unge deltakerne hvor viktig det var å møte hverandre! Det er sjeldent at norske ungdommer og asylsøkerungdommer får en mulighet til å bli kjent og være sammen i såpass mange dager. Kurset er et samarbeid med Redd Barna, Dale mottakssenter og Jæren Folkehøgskole og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kursholdere fra Menneskerettighetsakademiet var Eugenia Khoroltseva, Marianne Holden og Lillian Hjorth.

- Keep it up!

mai 29, 2020

Femten voksne asylsøkere på Setermoen mottak i Troms deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra onsdag 5. til og med fredag 7. desember. Dagene ble fylte med kunnskap og samtaler om situasjonen for menneskerettigheter i inn - og utland. Også den utfordrende hverdagen på mottaket ble gjenstand for diskusjon. Tusen takk til hver og en av deltakerne for engasjerte bidrag! Evalueringene etter kurset var gode og Menneskerettighetsakademiet ble oppfordret til å fortsette arbeidet. –- Keep it up!, som en av deltakerne skrev i sin evaluering. Kursledere var Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth.

- Veldig bra!

mai 29, 2020

"Veldig bra og "Tusen takk" var tilbakemeldingene etter kurset på Mysebu mottak på Mysen 11. og 12. desember. Kun to av de 22  enslige mindreårige asylsøkerguttene fra Afghanistan og Eritrea hadde hørt om menneskerettigheter fra før. Etter kurset svarte imidlertid alle at de gjerne ville lære mer. Vi gleder oss til neste kurs på Mysebu som skal skje allerede til neste uke - da for en ny gruppe ungdommer.

Den 17. og 18. desember, samt den 19. og 20, holdt Menneskerettighetsakademiet kurs for i alt 50 enslige mindreårige asylsøkere på asylmottak i Asker og på Mysen. Kunnskapen falt kunnskapen i god jord hos de unge. De unge som kom  fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Nigeria, deltok ivrig i gruppearbeid og diskusjoner, blant annet om hvordan menneskerettighetene kan bidra til å skape bedre samfunn. Ungdommene ga kurset topp karakter og svarte bekreftende på spørsmålet om de ønsker å lære mer om menneskerettigheter. Formålet med kursene, som er finansiert av Utlendingsdirektoratet, er å formidle kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, samt bidra til positiv holdningsskaping og "empowerment" blant de unge asylsøkerne. Kursledere: Eugenia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Gunn Bjørnsen.

Siste nytt