Det ble meningsfulle dager for de 22 flyktning- og norske ungdommene som deltok på kurset 22. til 25 oktober. I sine evalueringer skrev de: - Det viktigste jeg lærte var at alle har rett til liv og å respektere hverandre. - Jeg føler jeg har lært mye om meg selv og andre, noe som har gitt meg et nytt perspektiv. Man lærer at det ikke er så store ulikheter mellom oss som man lett kan tro. - Det viktigste jeg lærte var hvor mye det har å si at vi deler hverandre inn i grupper. Både på godt og vondt. Kurset er et samarbeid med Redd Barna, Sjøvegan videregående skole, Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Salangen kommune og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Tjuetre unge asylsøkerkvinner har denne uken deltatt på menneskerettighetskurs, med fokus på kvinners rettigheter, på Skedsmo. I tre dager har jentene diskutert, lyttet til foredrag, deltatt i øvelser og utvekslet erfaringer om kvinneliv i Afghanistan, Iran, Irak, Russland, Sri Lanka, Somalia, Nigeria, Uganda, Eritrea, Etiopia og Norge. KJentene var utrolig ivrige etter å lære og ga veldig gode tilbakemeldinger!  Kurset er et samarbeid med Redd Barna og  Skedsmo mottak for asylsøkere og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Det ble noen spennende og livlige dager på Jæren Folkehøgskule sist uke da sytten norske elever ved skolen samt seksten  asylsøkerungdommer deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Kurset, som foregikk fra mandag 26. til og med fredag 30 november, ble tatt svært godt imot av de unge. I tillegg til at kunnskapen, fremhevet de unge deltakerne hvor viktig det var å møte hverandre! Det er sjeldent at norske ungdommer og asylsøkerungdommer får en mulighet til å bli kjent og være sammen i såpass mange dager. Kurset er et samarbeid med Redd Barna, Dale mottakssenter og Jæren Folkehøgskole og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kursholdere fra Menneskerettighetsakademiet var Eugenia Khoroltseva, Marianne Holden og Lillian Hjorth.

- Keep it up!

jun 23, 2021

Femten voksne asylsøkere på Setermoen mottak i Troms deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra onsdag 5. til og med fredag 7. desember. Dagene ble fylte med kunnskap og samtaler om situasjonen for menneskerettigheter i inn - og utland. Også den utfordrende hverdagen på mottaket ble gjenstand for diskusjon. Tusen takk til hver og en av deltakerne for engasjerte bidrag! Evalueringene etter kurset var gode og Menneskerettighetsakademiet ble oppfordret til å fortsette arbeidet. –- Keep it up!, som en av deltakerne skrev i sin evaluering. Kursledere var Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth.

- Veldig bra!

jun 23, 2021

"Veldig bra og "Tusen takk" var tilbakemeldingene etter kurset på Mysebu mottak på Mysen 11. og 12. desember. Kun to av de 22  enslige mindreårige asylsøkerguttene fra Afghanistan og Eritrea hadde hørt om menneskerettigheter fra før. Etter kurset svarte imidlertid alle at de gjerne ville lære mer. Vi gleder oss til neste kurs på Mysebu som skal skje allerede til neste uke - da for en ny gruppe ungdommer.

Siste nytt