Den 17. og 18. desember, samt den 19. og 20, holdt Menneskerettighetsakademiet kurs for i alt 50 enslige mindreårige asylsøkere på asylmottak i Asker og på Mysen. Kunnskapen falt kunnskapen i god jord hos de unge. De unge som kom  fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Nigeria, deltok ivrig i gruppearbeid og diskusjoner, blant annet om hvordan menneskerettighetene kan bidra til å skape bedre samfunn. Ungdommene ga kurset topp karakter og svarte bekreftende på spørsmålet om de ønsker å lære mer om menneskerettigheter. Formålet med kursene, som er finansiert av Utlendingsdirektoratet, er å formidle kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, samt bidra til positiv holdningsskaping og "empowerment" blant de unge asylsøkerne. Kursledere: Eugenia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Gunn Bjørnsen.

Tretti unge asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Nepal og Afghanistan på Hvalstad mottak utenfor Oslo lærte om menneskerettigheter den 17. og 18. desember. Kurset, som den andre dagen hadde besøk av en klasse fra Asker videregående skole, fikk meget gode evalueringer. Alle de unge sa at de gjerne ville lære mer om temaet. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet. Les mer om Menneskerettighetsakademiets kurs for asylsøkere.

Siste nytt