Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khortoltseva og Lillian Hjorth er i Kaliningrad 18.-30. september for å organisere et ukes-kurs for 25 russiske lærere. På timeplanen står menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og hvordan man kan gi god og inspirerende opplæring i disse emnene. En målsetting er også å opprette et nettverk av lærere med interesse for denne type undervisning. Kurset er et samarbeid med den russiske organisasjonen Youth Center for Human Rights And Legal Culture og også støttet av Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad. 

   

29. og 30. oktober deltok 25 lærere og lærerutdannere fra hele Norge på etterutdanningskurs i menneskerettigheter. Arrangører var Norsk senter for menneskerettigheter og Falstadsenteret. Aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt ble drøftet. Formålet var å bevege deltakerne "ut fra teorien" og "inn i skolehverdagen", blant annet gjennom praktiske øvelser med direkte overføringsverdi til klasserommet. Menneskerettighetsakademiet bidro på kurset med nettopp praktiske øvelser i menneskerettighetsformidling. Les programmet     

- Dette er veldig viktig informasjon for barn og unge i dagens Russland! var konklusjonen fra de 25 lærerne som deltok på fordypningskurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som Menneskerettighetsakademiet organiserte med sin russiske partner Youth Center for Human Rights and Legal Culture i kystbyen Svetlogorsk i Kaliningrad 23-27 mars. Tiltaket, som er støttet av menneskerettig-hetsombudet i regionen, er en oppfølging av kurset som partnerne organiserte i fjor. Med oppfølgingen har lærerne fått ytterligere kunnskap til å undervise i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ved hjelp av moderne deltakende pedagogiske metoder. Det er et mål at lærerne, gjennom fjernundervisning det neste halvår, skal videreutvikle sin kompetanse Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth underviste på vegne av Menneskerettighetsakademiet. Les programmetInformasjon om kurset er lagt ut på disse russiske websidene: Det russiske undervisningsdepartementet  Skoleportalen for Kaliningradregionen  Ressursfond (NGO) i Kaliningrad Se BILDER på Menneskerettighetsombudets hjemmeside

Rundt 25 lærere fra videregående skoler i Oppland deltok på et to-dagers kurs i menneske-rettigheter 22. og 23. oktober. Kurset foregikk på Lillehammer hotell og kursledere var Lillian Hjorth og Lars Petter Soltvedt. De fleste av lærerne underviser i samfunnsfag, men også andre fag var representert. På programmet sto både menneskerettighetenes historie, FN-systemets gjennomføringsmekanismer samt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og film om Europa-domstolen i Strasbourg. I tillegg til foredrag, besto undervisningen av gruppearbeid, øvelser og diskusjoner. Lærerne var meget engasjerte og kurset ble interessant og lærerikt for både deltakere og kursledere. Kurset fikk meget gode evalueringer. SE KURSBROSJYRE   SE BILDER

15. og 16. april var det muntlig eksamen på Skole 41  for historie- og samfunnsfagslærere som har fulgt undervisningstiltak som Youth Center for Human Rights and Legal Culture og Menneskerettighets-akademiet har gjennomført i Kaliningrad siden 2008. Partnerne har organisert tre fem-dagers kurs, fjern-undervisning, samt bidratt til å etablere en etterutdanningsmodul i menneskerettighetsundervisning på det regionale kompetansesenteret. Målet med eksamen var å teste lærernes kunnskap, samt forberede dem til å fungere som potensielle fremtidige menneskerettighetsundervisere for organisasjonene. Eugenia Khoroltseva var tilstede fra Menneskerettighetsakademiet, mens Vsevolod Lukhovitsky representerte Youth Center. Svetlana Larina  fra menneskerettighetsombudets kontor deltok som sensor og observatør. 13 lærere er valgt ut til å delta på et ”trainer for trainer" kurs som partnerne planlegger å organisere i Norge sommeren 2010.

Siste nytt