fra 25. til og med 29. mars organiserer Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC), et kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk for russiske samfunnsfag- og historielærere. Dette er det andre fem-dagers kurset som lærerne deltar på i regi av organisasjonene og det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som står på programmet. Det første kurset tok for seg sivile og politiske rettigheter. Formålet med aktivitetene er at lærerne skal få kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metodikk slik at de selv kan undervise i emnene for elever på egne skoler. Det er representanter fra YCHRLC samt lærere som har deltatt på tidligere kurs, som er ansvarlige for undervisningen.

"Jeg føler meg heldig som fikk være med”, var bare én av de mange gode tilbakemeldingene etter to-dagers kursene som Menneskeretttighetsakademiet har organisert for lærere i videregående skoler i Østfold 10. og 11. november og i Bergen den 17 og 18.november. Kursets innhold er en generell innføring i menneskerettigheter, men har et særlig fokus på det europeiske systemet. 1. og 2. desember er det lærere i Stavanger som skal kurses. Om kurstilbudet 

I samarbeid med den russiske organisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture, og det statlige kompetanseinstituttet for etterutdanning i Nisnji Novgorod (NIRO), gjennomførte Menneskerettighetsakademiet fra 21. til 25. november det første fem-dagers kurset i en rekke i denne russiske regionen. Aleksandra Zavialova var én av 25 samfunnsfag- og historielærere som deltok. – Jeg likte kurset veldig godt. Det har vært fint å få ny kunnskap, men også flott å få møte andre lærere, sier hun. Les artikkel fra kurset   Program

1. og 2. desember organiserte Menneskerettighetsakademiet kurset "Menneskerettigheter i Europa" for lærere i videregående skoler i Stavanger. Målsetting med kurset er å formidle kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene, men med et særlig fokus på det europeiske systemet. I likhet med kursene som akademiet organiserte i Østfold og Bergen tidligere i høst, var lærernes tilbake-meldinger i Stavanger også svært positive. Om kurstilbudet

Eugenia Khorltseva presenterte Menneskerettighetsakademiets arbeid på et seminar for skotske lærere i Oslo 21. mars. Det var Wergelandsenteret som organiserte samlingen, der også Amnesty fortalte om sin virksomhet. Nick Morgan, leder for de skottske lærerne, var svært fornøyd med akademiets presentasjon og gav uttrykk for at det var spennende for skottene å lære om akademiets arbeid med menneskerettighetsundervisning for russiske lærere, politi-, barnehageansatte og andre.

Siste nytt