De 25 lærerne som deltok på kurset i Nizhnij Novgorod fra 10. til 14. april var meget fornøyde! Dette er det andre fem-dagers kurset gruppen har deltatt på, og etter en eksamen i mai, skal de inviteres til “trainer for trainer” kurs i Moskva i juni. Her vil også lærere fra Kaliningrad delta. Målet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre menneskerettighetsundervisning til sine elever. Kursene i Nizhnij Novgorod er et samarbeid med Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partner-organisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt Institutt for etterutdanning i Nizhnij Novgorod. Regionens menneskerettighetsombud støtter tiltaket. På vegne av MRA i Russland var Gunn Bjørnsen og Eugenia Khoroltseva.

Nå er det riktig tid å intensivere undervisningen i menneskerettigheter i Russland, var beskjeden fra flere av lærerne som deltok på "Trainer for trainer-kurset" som Menneske-rettighetsakademiet og partnerorganisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture organiserte i Moskva i forrige uke. Lærerne fortalte at elevene er svært positive både til tematikken og den deltakende metodikken. I løpet av de fem dagene kurset varte, ble lærerne drillet i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, besøkte menneskerettighetsorganisa-sjonen Memorial samt fikk høre en rekke ekspertforedrag. Lærene vil holde kontakt med hverandre og organisasjonene i tiden som kommer.

Fra 6. til og med 10. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt  Institutt for moderne undervisning i Kaliningrad, et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for historie- og samfunnsfaglærere. Formålet var å formidle kunnskap om flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og hvordan lærene selv kan  undervise i emnet ved hjelp av aktive deltakende metoder. Evalueringene viste at lærerne var svært fornøyde med kurset. Eugenia Khoroltseva representerte Menneskerettighetsakademiet på kurset.

Mer enn 50 lærere fra syv videregående skoler i Follo deltok på kurset "Menneskerettigheter i Europa" på Ski 21. november. Eugenia Khoroltseva og Lars Petter Soltvedt var kursledere og foredragsholdere. En bra dag!

Fra mandag 19. til og med fredag 23. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) samt det statlige kompetanseinstituttet for etterutdanning (NIRO)  i Nisnji Novgorod, et kurs i flerkulturell forståelse og menneske-rettigheter for 25 historie- og samfunnsfaglærere. Lillian Hjorth var til stede i Nisnij Novgorod på vegne av akademiet. Tiltaket er støttet av menneskerettighetsombudet i regionen. Bildet er fra fjorårets kurs.

Siste nytt