Rundt 20 russiske og norske ungdommer deltok på et kurs som Den norske Helingforskomité organiserte i Tromsø 26. til 30. september. Søndag den 27. september var Lillian Hjorth ansvarlig for undervisningen. Ungdommene, som kom fra videregående skoler i Arkhangelsk og Tromsø var svært dyktige og interesserte og mange temaer ble berørt i løpet av dagen inkludert: hva som kan sies å være grunnleggende behov som alle mennesker deler; FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter; hvordan FN-systemet kan fremme og beskytte menneskerettighetene; Det europeiske menneskerettighetssystemet samt situasjonen i Norge. En innholdsrik dag både for deltakere og underviser!  

– Det er viktig at asylsøkerungdom lærer om menneskerettigheter og demokrati,sier Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet i forbindelse med kurset som organiseres på Hvalstad ordinære mottak fra 28. september til og med 2. oktober. Deltakere er asylsøkerungdom fra Afghanistan, Srli Lanka, Burundi, Somalia, Eritrea, Irak, som bor på Hvalstad og Skedsmo asylmottak, samt norsk ungdom. På kurset skal de unge få kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene og demokrati, men også lære seg fredelig konflikthåndtering gjennom praktisk ferdighetstrening. Undervisningen baserer seg på aktive deltakende metoder som gruppearbeid, øvelser, samtaler og diskusjoner. På denne måten blir ungdommene godt kjent og vil lære masse av hverandre. Les pressemeldingen Les programmet

23 ungdommer fra forskjellige land lærte om menneskerettigheter på Hvalstad asylmottak utenfor Oslo i høstferien. Avisen Utrop besøkte kurset den siste dagen og gjorde intervjuer både med ungdommene og kursleder Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet. Les om kurset i Utrop nr 15 s 6.)

Tokerudåsen barnehage hadde valgt å åpne det nye året med en workshop i flerkulturell forståelse for sine ansatte. Barnehagen har en flerkulturell hverdag med kolleger som representerer ulike kulturer, i tillegg til at mange av barna har minoritetsbakgrunn. Målet med Menneskerettighetsakademiets workshop er å gi kunnskap og bevisstgjøre om det flerkulturelle Norge før og nå, samt bevisstgjøre om de prosesser som er i sving når mennesker former sin identitet og etablerer grupper. Stereotypier og fordommer, inkludert etableringen av "Oss og dem", står også på dagsorden. I tillegg til kunnskap og refleksjon garanterer workshopen også latter, inspirasjon og en hyggelig atmosfære, noe de 16 deltakerne på Stovner  fikk erfare. De var svært engasjerte og kom med en rekke innspill og refleksjoner basert på egne erfaringer. For Menneskerettighetsakademiet ble dagen en flott start på det nye året! Program

 Fra 22. til 26. februar skal et tyvetalls enslige mindre-årige asylsøkere og norske ungdommer delta sammen på menneskerettighetskurs på Hvalstad asylmottak. Tiltaket er et samarbeid mellom Hvalstad ordinære mottak, HERO Norge AS og Menneskerettighetsakademiet. Nesbru videregående skole rekrutterer norske ungdommer til kurset. Kursledere er Eugenia Khoroltseva og Gunn Bjørnsen fra Menneskerettighetsakademiet og Kari Odden fra Klinsj AS. Les hva Nesbru skriver om kurset SE bilder fra tidligere kurs 

Siste nytt