– Jeg vil aldri glemme det!!! var én av mange flotte tilbakemeldinger etter kurset på Fredshuset i Risør 17. til 21 juni. I alt 22 ungdommer fra Burma, Afghanistan, Irak, Sudan, Eritrea, Tsjetsjenia og Norge deltok på tiltaket som var et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser, NAV Risør, Voksenopplæringen i Risør, Egdehall EM mottak og Menneskerettighetsakademiet som var faglig ansvarlig. – Det er sjelden at ungdom  fra så mange land og med så ulike erfaringer tilbringer flere dager sammen for å lære og dele erfaringer med hverandre, så vi er veldig priviligerte, sa daglig leder Lillian Hjorth til de unge.Les mer Aktive Fredsreisers hjemmesider

I norske skoler og barnehager finnes det barn fra alle verdenshjørner og de ansattes hverdag er full av flerkulturelle gleder og utfordringer. Menneskerettighetsakademiet har utviklet en workshop i flerkulturell forståelse skreddersydd for ansatte i  skoler og barnehager. Hvorfor ikke la workshopen bli en del av den neste planleggingsdagen? Gode evalueringer! Les brosjyren   

De var både engasjerte og reflekterte de rundt 20 ansatte ved barnehager på Holmlia utenfor Oslo, som deltok på en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse den 15. november. Workshopen var en del av planleggingsdagen og Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth hadde regien. Opplegget var variert og inkluderte diskusjon om kultur, øvelser om gruppedannelse og identitet samt refleksjon om hvorfor vi mennesker har en iboende tendens til å tenke i oss og dem. Også et foredrag om Det mangfoldige Norge før og nå sto på agendaen, før det hele ble avrundet med en dialogøvelse. Et spennende og aktuelt tema, var den unisone responsen fra deltakerne. Vi kommer gjerne igjen! Brosjyre om workshopen

28. november inviterte Frivillighetssentralen, flyktningetaten og kirken i Modum til inter-nasjonal søndag med temaet flerkulturell forståelse. Rundt 200 "moinger" i alle aldre fant veien til kulturhuset der et variert program ventet. Etter at de besøkende hadde fått smake på et variert utvalg av matretter, ønsket prosjektleder Liv Marie Rudmoen velkommen før ordfører Terje Bråthen holdt tale. Bråthen la vekt på hvor viktig det er i små lokalsamfunn som Modum at mennesker samhandler og tar vare på hverandre. Etter at afghanske og brasilianske ungdommer hadde hatt danseopptreden, ledet Lars Petter Soltvedt (førsteamanuensis på Høgskolen i Buskerud) og og Lillian Hjorth (daglig leder i Menneskerettighetsakademiet) et faglig opplegg om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Tilhørerne var engasjerte og deltok aktivt i diskusjon om hvorfor vi mennesker danner grupper og hvordan individers komplekse identitet egentlig skapes. Internasjonal søndag ble en bra dag!

Vel tjue ansatte i Sloreåsen og Halleragbakken barnehager i bydel Søndre Norstrand i Oslo fikk en inspirerende start på det nye året da Menneskerettighetsakademiet (MRA) sto for en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse mandag 3. januar. Ledelsen i barnehagene ønsket workshopen som en del av årets første planleggingsdag for å sikre de ansatte aktuelt faglig påfyll. Opplegget var variert lagt opp. Det hele startet med en spennende refleksjon omkring kultur, før øvelser om gruppedannelse og identitet med etterfølgende diskusjon om stereotypier og fordommer, storsamfunn og minoriteter fikk sin plass. Også foredraget Det norske mangfold før og nå, med fakta og dokumentariske bilder ble det tid til, samt en dialogøvelse til ettertanke. Tematikken fenget og responsen fra deltakerne var svært gode. Det er tydelig at flerkulturelle gleder og utfordringer er en del av de ansattes barnehagehverdag. Det var fjerde gang MRA holdt workshop for barnehageansatte i Oslo. Om tilbudet

Siste nytt