Menneskerettighetsakademiet mener at økt kunnskap og bevissthet rundt menneskerettigheter er helt grunnleggende for barn og unge i dagens  flerkulturelle Europa. Derfor er det både viktig og flott at Norge har fått i oppgave å huse Europarådets nye ressurssenter for opplæring i demokrati, menneskerettigheter og mellomkulturell forståelse. Senteret, som  får navn etter Henrik Wergeland, skal drive forskning og tilby etter- og videreutdanning for lærere og lærerutdannere i de ovennevnte emner. Det er å håpe at  Wergelandsenteret vil bli en viktig pådriver for å styrke opplæringen i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i skolesystemene i Europa og globalt. Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

– Det er en sjelden anledning at unge mennesker med så ulike livserfaringer møtes for å lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, uttaler Menneskerettighetsakademiets daglige leder Lillian Hjorth i forbindelse med kurset som skal organiseres på Hvalstad 23. til 27 juni. Kurset er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Hvalstad ordinære mottak i Asker. Mer enn 20 ungdommer skal delta, og de inkluderer asylsøkere fra Irak, Afghanistan, Etiopia, Eritrea og Somalia samt norske ungdommer fra Nesbru videregående skole. Undervisningen vil være en blanding av foredrag, øvelser diskusjoner og aktiviteter. Besøk både til SOS rasisme og Menneskerettighetshuset i Oslo står også på programmet.  

Les pressemelding   Kursprogram 

- Det har vært en flott opplevelse å se hvordan de unge tar kunnskapen til seg,  bruker sine egne erfaringer, kommuniserer og utvikler vennskap, sier kursleder Eugenia Khoroltseva i forbindelse med kurset på Hvalstad denne uka. De 20 enslig mindreårige asylsøkerne og norske ungdommene har lært masse om menneskerettigheter og det var en kunnskapsrik gjeng som besøkte SOS rasisme, Amnesty, Helsingforskomiteen og Burmakomiteen i Oslo i går. I dag blir det fest med diplomutdeling, kaker, dans og musikk. Flere av de unge har også blitt intervjuet av medier. Asker og Bærum budstikke vil skrive om saken og radioprogrammet "Sånn er livet" sender et lengre innslag fra kurset i begynnelsen av neste uke. Følg med! Kursprogram 

Dette er viktig og meningsfullt arbeid, sier Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva etter to-dagers kurset for rundt 30 enslig mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og ulike afrikanske land på Hvalstad transittmottak 8. og 9. desember. – Alene i Norge og med problematiske livs- og flukterfaringer er ventesituasjonen for de mindreårige asylsøkerne på mottaket en utfordring. For å unngå lediggang og synke hen til negative tanker, bør de derfor få positiv og relevant stimulans slik menneskerettighetskunnskap og flerkulturell forståelse er. Bare en håndfull V ungdommene visste noe om menneskerettigheter fra før. De fleste kunne ingenting. Dette har vi aldri hørt om før, som en av de unge afghanerne sa. Kunnskap om menneskerettigheter og demokrati er noe de unge vil ha nytte av enten de forblir i Norge, eller må returnere til sine opprinnelsesland. Les programmet     SE BILDER fra fem-dagers kurset i juni 2008

Fra 16. til og med 20. mars 2009 organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, et kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 25 journaliststudenter på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland. I ettertid har studentene tegnet og skrevet om sine inntrykk fra kurset i studentavisen. Se avisen og omtale av kurset (s. 3) ( russisk) 

Se BILDER og les kommentarer fra kurset.

Faksimilen: Kursholderne Lillian Hjorth. Eugenia Khoroltseva og Paul Bjerke er portrettert i avisen

Siste nytt