Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth var ansvarlig for gjennomføringen av to worskhops om menneskerettigheter for Human-Etisk Forbunds konfirmantledere på Vettre hotell i Asker lørdag 26 januar. Menneskerettigheter er viktig tema i konfirmasjonsundervisningen og kurslederne erfarte selv, gjennom å delta i aktiviteten  "Den nye planeten", hvordan man kan få en forståelse av emnet på en spennende og utforskende måte. På programmet sto også et innførende foredrag om menneskerettigheter og menneskerettighetenes historie.

Nygård skole er en av landets største, og flesteparten av de 1700 elevene er minoritetsspråklige. 26. februar skal Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth kurse 35 av skolens lærere. Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ligger som "en paraply" over det meste av hva Nygård skole driver med og kulturforståelse er ett av områdene der lærerne ønsker kompetanseheving. I tillegg til foredrag vil Hjorth presentere og lede flere aktiviteter som fokuserer på viktige sider ved menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hensikten er at lærerne selv skal bruke øvelsene i ettertid. 

35 engasjerte lærere ved voksenopplæringen på Nygård skole deltok på kurs 26. Februar. Skolen er en av de største for minoritetsspråklige i Norge, med i alt  1700 barn, unge og voksne fra hele verden. Skolehverdagen er utfordrende og givende: – Jeg vil ikke bytte bort jobben for noe! som en av lærerne uttrykte det. I sitt foredrag fokuserte Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth på viktigheten av å undervise i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter. Det at menneskerettighetene både er etikk og juss forklarer deres styrke. Og det at de er formet av FN, gjør at alle, uavhengig av kulturbakgrunn, kan utvikle ”eiendomsrett” til dem. Deltakerne hadde mange spørsmål og viste et tydelig ønske om kompetanseheving. De deltok også i flere øvelser som medførte ytterligere refleksjoner og diskusjoner. Kurset har gitt lærerne kompetanse til selv å utføre aktiviteter i egne elevgrupper. Les mer om Nygård skole

Er du lærer eller arbeider du kanskje med holdningsskaping for barn, unge, flyktninger eller innvandrere? I så fall er kurset "Bygg broer, ikke murer" noe for deg! Kurset gir en lettfattelig introduksjon til menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og inkluderer foredrag og øvelser der deltakerne selv er aktive. - Inspirerende og svært nyttig! er stikkord for de gode tilbakemeldingene fra tidligere deltakere. Kurset tilbys både som halvdags- og heldagsopplegg. Kursleder Lillian Hjorth har ti års erfaring fra slik undervisning i inn- og utland og har, sammen med Enver Djuliman, forfattet boken "Bygg broer, ikke murer", som inneholder et hundretalls øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  (97065530)  Les mer om Bygg broer, ikke murer   Les mer om andre MRA kurs og workshops  (brosjyre)

Det var liv på Falstadsenteret lørdag 19. april da rundt femti unge konfirmanter og et tredvetalls ledere og foreldre fikk omvisning på senteret samt deltok på workshop om menneske-rettigheter. - Det er spesielt å undervise om menneskerettigheter på et sted som var åsted for grove forbrytelser under krigen kommenterte Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth. Sammen med Enver Djuliman fra Helsingforskomiteen ledet hun to workshops med et særlig fokus på det individuelle ansvar for respekt for menneskerettighetene. Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag var arrangør. Les mer om Falstadsenteret

Siste nytt