Dette er viktig og meningsfullt arbeid, sier Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva etter to-dagers kurset for rundt 30 enslig mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og ulike afrikanske land på Hvalstad transittmottak 8. og 9. desember. – Alene i Norge og med problematiske livs- og flukterfaringer er ventesituasjonen for de mindreårige asylsøkerne på mottaket en utfordring. For å unngå lediggang og synke hen til negative tanker, bør de derfor få positiv og relevant stimulans slik menneskerettighetskunnskap og flerkulturell forståelse er. Bare en håndfull V ungdommene visste noe om menneskerettigheter fra før. De fleste kunne ingenting. Dette har vi aldri hørt om før, som en av de unge afghanerne sa. Kunnskap om menneskerettigheter og demokrati er noe de unge vil ha nytte av enten de forblir i Norge, eller må returnere til sine opprinnelsesland. Les programmet     SE BILDER fra fem-dagers kurset i juni 2008

 - Disse øvelsene vil vi absolutt bruke i undervisningen, var omkvedet som gikk igjen etter   Menneskerettighetsakademiets workshop på konfirmasjonsledersamlingen til Akershus fylkeslag av Human-Etisk forbund 24 januar. I løpet av det tre timer lange undervisningsopplegget  fikk de 15 deltakere innsikt i hvordan menneskerettigheter kan formidles til ungdommer på en spennende måte.Gjennom  praktiske øvelser erfarte de hvordan konkrete øvelser både kan skape refleksjon, innsikt, engasjement og latter. Også et foredrag om menneskerettigheter sto på programmet. Dette var andre gang Menneskerettighetsakademiet holdt workshop for konfirmantledere i Akershus fylkeslag.

Menneskerettighetsakademiet tilbyr undervisning med dagsaktuell relevans. I tillegg til innsiktsfulle foredrag fulle av kunnskap og klokskap, skaper vi engasjement og bevisstgjøring gjennom øvelser og aktiviteter. Last ned utskriftsvennlig pdf-fil om Menneskerettighetsakademiets tilbud om kurs, workshops og foredrag 2009. Les brosjyre

- Dette er veldig viktig informasjon for barn og unge i dagens Russland! var konklusjonen fra de 25 lærerne som deltok på fordypningskurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som Menneskerettighetsakademiet organiserte med sin russiske partner Youth Center for Human Rights and Legal Culture i kystbyen Svetlogorsk i Kaliningrad 23-27 mars. Tiltaket, som er støttet av menneskerettig-hetsombudet i regionen, er en oppfølging av kurset som partnerne organiserte i fjor. Med oppfølgingen har lærerne fått ytterligere kunnskap til å undervise i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ved hjelp av moderne deltakende pedagogiske metoder. Det er et mål at lærerne, gjennom fjernundervisning det neste halvår, skal videreutvikle sin kompetanse Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth underviste på vegne av Menneskerettighetsakademiet. Les programmetInformasjon om kurset er lagt ut på disse russiske websidene: Det russiske undervisningsdepartementet  Skoleportalen for Kaliningradregionen  Ressursfond (NGO) i Kaliningrad Se BILDER på Menneskerettighetsombudets hjemmeside

 Fra 16. til og med 20. mars organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, et kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 25 journaliststudenter på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland. Foruten innføring i menneske-rettigheter, ble det reflektert over journalisters rolle i et flerkulturelt samfunn. Etikk i journalistikken og begreper som identitet, gruppedannelse og stereotypier ble fokusert, samt norske og russiske erfaringer i forhold til flerkulturalitet. Et foredrag fra Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad Irina Vershinina sto også på programmet. Paul Bjerke representerte Høyskolen i Volda, mens Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth var Menneskerettighetsakademiets ansvarlige. Studentene var begeistret over både tematikk og metodikk og uttrykte ønske om flere kurs. Les programmet  SE BILDER

Siste nytt