Fem representanter fra “League of Women Voters of Kaliningrad Region” var i Oslo for å møte organisasjoner som arbeider med kvinnerettigheter i Norge og utlandet. Hensikten var å bygge nettverk, utveksle erfaringer og diskutere utfordringer. Delegasjonen møtte FOKUS (paraply for 74 norske organisasjoner som arbeider i inn- og utland), JURK (juridisk rådgivning for kvinner), Norsk kvinnesaksforening, SVs kvinneutvalg, Krisesentersekretariatet, kvinnegruppa Ottar, samt Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Gruppen fikk også tid til å besøke Stortinget og Nobels fredssenter. På fredag ble oppholdet avsluttet med en workshop om kvinners rettigheter i regi av Menneskerettighetsakademiet. Besøket ble finansiert av Nordisk Ministerråd.

Fra 6. til og med 10. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt  Institutt for moderne undervisning i Kaliningrad, et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for historie- og samfunnsfaglærere. Formålet var å formidle kunnskap om flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og hvordan lærene selv kan  undervise i emnet ved hjelp av aktive deltakende metoder. Evalueringene viste at lærerne var svært fornøyde med kurset. Eugenia Khoroltseva representerte Menneskerettighetsakademiet på kurset.

Fra mandag 19. til og med fredag 23. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) samt det statlige kompetanseinstituttet for etterutdanning (NIRO)  i Nisnji Novgorod, et kurs i flerkulturell forståelse og menneske-rettigheter for 25 historie- og samfunnsfaglærere. Lillian Hjorth var til stede i Nisnij Novgorod på vegne av akademiet. Tiltaket er støttet av menneskerettighetsombudet i regionen. Bildet er fra fjorårets kurs.

En gruppe på vel ti lærere i Kaliningrad, som tidligere har deltatt på Menneskerettighetsakademiets (MRA) kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ble testet i sine kunnskaper 18. mai. Blant annet fikk de i oppgave å utforme undervisningsopplegg i utvalgte temaer innen menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Det var Svetlana Larina fra Menneskerettighetsombudets kontor i Kaliningrad samt Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som vurderte lærernes besvarelser. I juni skal lærerne delta på et “Trainer-for trainer-kurs” i Moskva i regi av MR-akademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). På bildet forbereder lærerne seg til å bli testet i kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, samt gjennomføring av egne undervisningsopplegg.

 

Et tjuetalls lærere fra Kaliningrad og Ninsji Novgorod skal fra og med onsdag 21. august til og med søndag 25. august delta på et “trainer-for trainer” kurs i Moskva. Menneskerettighetsakademiet organiserer kurset i samarbeid med sin russiske partnerorganisasjon Youth Centre for Human Rights and Legal Culture. De rundt 20 deltakerne har tidligere gjennomført to fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og fått opplæring i hvordan de selv kan undervise i temaene for egne elever på en god og aktiv måte. Akademiets representanter i Moskva er Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth. Les mer om akademiets arbeid med lærere i Russland.

Siste nytt