Rundt tretti elever på Fagerborg videregående skole lærte om Verdenserklæringen om menneskerettighetene og hvilke mekanismer som finnes i FN for å beskytte menneskerettighetene, da Menneskerettighetsakademiet den 6. mars var invitert til skolen for å holde foredrag. Elevene som fikk glede av dobbelttimen, var rettslæreelevene, samt elever som har faget politikk og menneskerettigheter. Ungdommene var svært interesserte og stilte mange spørsmål. En bra dag! Det var tredje gang akademiet var invitert til skolen for å gjennomføre dette undervisningsopplegget. 

Les på skolens egen hjemmeside

Nygård skole er en av landets største, og flesteparten av de 1700 elevene er minoritetsspråklige. 26. februar skal Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth kurse 35 av skolens lærere. Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ligger som "en paraply" over det meste av hva Nygård skole driver med og kulturforståelse er ett av områdene der lærerne ønsker kompetanseheving. I tillegg til foredrag vil Hjorth presentere og lede flere aktiviteter som fokuserer på viktige sider ved menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hensikten er at lærerne selv skal bruke øvelsene i ettertid. 

Danvik folkehøyskole i Drammen har en kreativ og engasjert elevmasse. Fra januar til og med april i år, organiserer ungdommene en rekke aktiviteter for å samle inn penger til barn og unge i Aserbajdsjan i Kaukasus.Det var blant annet i denne forbindelse at Menneskerettighetsakademiet var invitert til å holde foredrag lørdag 14. februar. Rundt 100 ungdommer fikk høre Lillian Hjorth fortelle om hvordan arbeid for menneskerettigheter bidrar til positiv samfunnsendring. Og det skulle vise seg at de unge kunne en hel del fra før. Da de innledningsvis fikk se en rekke historiske og nåtidige bilder fra inn- og utland, visste de godt hvilke rettigheter det dreide seg om. Fordi Danvik er en "medieskole", ble også ytringsfriheten berørt og diskutert. En fin formiddag! Les om skolen og Aserbajdsjan-prosjektet her 

LES ARTIKKELEN som Solfrid Therese Nordbakk, elev ved Danvik, skrev etter besøket

Eugenia Khoroltseva hadde stand om Menneskerettighetsakademiet på Nesbru videregående skole i anledning Operasjon Dagsverk 2009. Flere av Nesbruelevene deltok i september i år på Menneskerettighetsakademiets fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for norsk ungdom og asylsøkerungdom på Hvalstad asylmottak utenfor Oslo. I anledning internasjonal dag var akademiet derfor invitert til skolen for å informere om virksomheten. Khoroltseva fikk mange spørsmål om arbeidet fra elever og lærere, særlig i forhold til vår innsats vedrørende enslig mindreårige asylsøkere. Også Amnesty og lokale organisasjoner hadde stand på Nesbru i anledning internasjonal dag. Dagen følges opp av Operasjon Dagsverks aksjonsdag 29. oktober der elevene skal samle inn penger. Pengene skal i år gå til to yrkesskoler: en i Ramallah og en i Jerusalem. Prosjektene organiseres av Kirkens Nødhjelp. Lykke til med det viktige arbeidet! Se bilder fra internasjonal dag på Nesbru

Det ble intensive økter for elevene i niende klasse på Fjellsrud skole på Lørenskog da de deltok på Menneskerettighetsakademiets workshop om flerkulturell forståelse fredag 21. mai. Formålet var å invitere de unge med i en diskusjon rundt rettferdighet og, gjennom konkrete øvelser, bevisstgjøre på mekanismer som kan føre til diskriminering og rasisme. Til høsten skal noen av ungdommene delta på Aktive Fredsreisers dokumentasjonsreiser til de historiske konsentrasjonsleirene på kontinentet, og for disse elevene fungerte workshopen som en forberedelse til turen. Bildet viser elevene mens de gjør figurøvelsen, der poeng er å illustrere at vi mennesker, gjennom vår kommunikasjon og kontakt, påvirker og former hverandre. Da blir det opp til hver enkelt av oss hvordan vi velger å bruke denne påvirkningskraften.

Siste nytt