Styreverv i europeisk nettverk

aug 20, 2017

- Jeg er glad for styrevervet og muligheten for å spille inn i dette viktige europeiske nettverket. Dette sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr, etter å ha blitt valgt inn i DAREs styre på generalforsamlingen i sommer. DARE, hvis' initialer står for Democracy and Human Rights Education in Europe, er et nettverk bestående av 48 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i 26 europeiske land. Nettverket ble etablert i 2003 med mål om å styrke frivillige organisasjoner i Europa som arbeider med slik undervisning og utvikle mer samarbeid mellom dem. En viktig målsetting er også å påvirke EU og Europarådets politikk på området.

Les mer om DARE nettverket.

Siste nytt