Norsk barnevern under lupen i Strasbourg

aug 15, 2017

Åtte norske barnevernssaker ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vil Norge dømmes? Dette er temaet for artikkelen "Et barnevern som bryter menneskerettighetene", som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i sin spalte i Fri Tanke 2/2017. "I 2008 fødte en ung norsk kvinne i en vanskelig livssituasjon en sønn. De ansatte på mødrehjemmet der hun bodde, mente moren ikke forsto babyens behov og at hun ikke ga god omsorg. Da gutten var en måned, ble han flyttet til fosterforeldre. Moren protesterte, uten at klagen førte frem. Da han var tre år, ble hun fratatt foreldreansvaret og fosterforeldrene fikk adoptere gutten. Moren tok saken til retten, men tapte. Da Høyesterett avviste anken, klaget hun og foreldrene hennes tvangsadopsjonen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mente deres rett til familieliv var krenket. Adopsjonssaken er en av åtte saker mot Norge som nå ligger til behandling i Europadomstolen. Også i de andre sakene er det foreldre som har blitt fratatt og/eller blitt nektet kontakt med barna sine som hevder at barnevernet har krenket deres menneskerettigheter". Les resten artikkelen i vedlegget.

Siste nytt