Likestilling på timeplanen

okt 27, 2017

- Jeg lærte mye i dag. Tusen takk. Dette skrev en gutt i sin evaluering etter kurset på Mysebu asylmottak 26. oktober. Deltakere var unge jenter og gutter fra Syria, Eritrea, Etiopia, Kongo og Somalia.

Kurset handlet om likestilling med et spesielt fokus på forholdet mellom kvinner og menn. Selv om alle ideelt sett skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, er det ikke alltid slik i virkeligheten.

Dagen startet med et gruppearbeid der ungdommene skulle drøfte fordeler og ulemper ved å være henholdsvis gutter/menn og jenter/kvinner. I presentasjonene etterpå delte de villig sine erfaringer fra hjemlandene. Konklusjonen var at det i alle land finnes stereotypier og fordommer knyttet til kjønn, og at dette kan føre til diskriminering. Særlig har kvinner blitt diskriminert opp gjennom tidene. Problemer som de unge nevnte fra sine regioner var tvangsekteskap, omskjæring av kvinner og mindre bevegelsesfrihet for kvinner.

Kursdeltakerne lærte at FNs Charter (1945) og Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) understreker at kvinner og menn er likeverdige og skal ha de samme rettighetene. Bilde-quizen der ungdommene fikk spørsmål og skulle tippe svar, viste imidlertid at det er langt igjen til full likestilling i praksis. Menn eier generelt sett, på verdensbasis, mye mer enn kvinner, og de tjener mer. De har også mye mer politisk makt. Kampen for kvinners rettigheter har imidlertid ført til mange positive endringer. Så selv om bare 23 prosent av verdens parlamentarikere i dag er kvinner, er dette dobbelt så mange som for 20 år siden. Dette er et eksempel på at det nytter å kjempe for positiv utvikling. Selv om lover om like rettigheter for menn og kvinner nå er på plass i svært mange land, er det viktig å arbeide for å endre folks holdninger. Det er derfor det er så vesentlig med utdannelse. Det viser seg for eksempel at jenter med utdannelse i mindre grad blir utsatt for vold enn andre jenter.

Etter lunsj fikk vi besøk av representanter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som gjestet mottaket med en delegasjon polske kollegaer. Det var fint for både oss og ungdommene å fortelle om kurset; hva vi hadde gjort og lært. En flott oktoberdag på Mysen!

 

 

 

 

 

Siste nytt