Vet hva som skaper gode samfunn

nov 17, 2017

I samarbeid med Volda mottak for enslige mindreårige asylsøkere, organiserte Menneskerettighetsakademiet (MRA) et kurs i menneskerettigheter for 30 tenåringsgutter onsdag 15. og torsdag 16. november. Ungdommene kom fra Afghanistan og Eritrea, og de fleste hadde vært i landet lenge nok til å forstå noe norsk.

Alle unge asylsøkere som kommer alene til Norge er i en sårbar situasjon. Med problematiske livs- og flukterfaringer er ventesituasjonen på mottakene en utfordring. For å unngå lediggang og synke hen til negative tanker, bør ungdommene få relevant stimulans. Mål med to-dagers kurset var å gi guttene kunnskap om menneskerettigheter, utvikle holdninger basert på likeverd, toleranse og respekt samt positiv adspredelse. 

I likhet med så mange andre unge asylsøkere vi har møtt, hadde de unge i Volda klare oppfatninger av hva som skaper gode samfunn. Ved nærmere ettertanke er dette kanskje ikke så rart? Mer enn andre har jo nettopp disse unge erfart hvordan samfunn ikke bør være. På kurset understreket vi hvor viktig det er at de benytter alle muligheter de får til å lære. Kunnskap som sitter i hode og hjerter kan ingen ta fra dem.

Ungdommene fikk en innføring i de viktigste prinsippene som menneskerettighetene er grunnlagt på, nemlig menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet. De lærte hva menneskerettigheter er, at statene har det viktigste ansvaret for å realisere dem, men at vi alle kan påvirke gjennom å delta i samfunnet. Selv om det internasjonale systemet for å beskytte menneskerettighetene har utviklet seg positivt etter andre verdenskrig, er det fremdeles enorme utfordringer i verden. Det er de selv levende eksempler på.

Guttene deltok aktivt gjennom samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og lek. Slik undervisning fremmer kritisk tenkning, bidrar til mestring og er "demokrati" i praksis. Evalueringene viste da også at ungdommene var svært fornøyde med kurset. Tusen takk til mottaket i Volda og stedets læringssenter, for veldig god tilrettelegging!

Les mer om MRAs arbeid for asylsøkere.

Nedenfor er noen bilder fra kurset:

 

 

Siste nytt