Utfordrer fordommer

des 14, 2017

- Kommer til å bli mindre fordomsfull, var en av tilbakemeldingene etter tre-dagers kurset på Sjøvegan i midten av desember der 13 skoleelever deltok sammen med 15 enslige mindreårige asylsøkere. Temaene var flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og mye av undervisningen var basert på arbeid i blandede grupper. Et viktig mål var å skape positive holdninger og bryte ned barrierer blant ungdom i samme nærmiljø. 

Presenterte sine hjemland 

De unge presenterte først sine egne hjemland. Det var spennende å sitte sammen og fortelle hverandre om hvordan mennesker lever i Afghanistan og Norge og høre om hverandres kultur. Temaer var musikk, matretter, sportsgrener, barneleker, kjente personer, religion og livssyn samt likestilling, familieliv og forskjeller på oppdragelse av gutter og jenter. Også situasjonen for menneskerettigheter i de to landene ble analysert og diskutert. Det ble tydelig for alle hvor store forskjeller det er mellom Norge og det krigsherjede landet i Sør-Asia. De norske fikk vite at svært mange afghanske barn ikke får gå på skole, men må arbeide. Asylsøkerne fortalte at den afghanske befolkningen føler sterk uro og er redde på grunn av de mange terrorhandlingene som skjer. Alle svarte villig på spørsmål om sitt samfunn. Både likestilling, homofiles rettigheter, urbefolkninger, og til og med problemer med isolasjon i norske fengsler, var temaer som ble tatt opp. På timeplanen sto også en presentasjon om kultur, samt en kulturquiz. Mellom foredrag og gruppearbeid - for å lade ny energi - deltok ungdommene i korte fysiske leker.    

Satte pris på å møte hverandre

Ungdommene satte stor pris på kunnskapen, men ikke minst det å møte hverandre. Kurset fikk topp-karakterer. På spørsmål om tiltak som dette kan bedre forståelsen mellom flyktningungdom og norsk ungdom, svarte alle positivt. - Ja, skrev en av dem, - siden kurset får oss til å være sammen og snakke med hverandre.

Helt til slutt tok en av de afghanske guttene ordet: - Det har vært et bra kurs! Jeg er så glad for å kunne fortelle om flyktninger, om meg, om oss: hvem vi er, hvor vi kommer fra. Vi er ikke farlige. Vi er som dere. Vi er også mennesker. Jeg elsker å fortelle at vi ikke er sånn som noen tror.

Kurset var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Sjøvegan mottak og Sjøvegan videregående skole og finansiert av Utlendingsdirektoratet. I 8 år har partnerne samarbeidet om å organisere felles kurs for ungdom på Sjøvegan. Tusen takk for godt samarbeid også denne gangen!

Om prosjektet

I 10 år har Menneskerettighetsakademiet holdt kurs i menneskerettigheter for unge asylsøkere i Norge. Målgrupper er asylsøkere mellom 15 og 20 år, både enslige mindreårige og ungdom som er bosatt på ordinære mottak. I stadig større grad er elever på videregående skoler deltakere. Menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er temaer som er godt egnet for å skape gode undervisningsopplegg der skoleelever og unge asylsøkere deltar sammen. Når menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet står i sentrum, skapes en trygg atmosfære der alle blir respektert og inkludert. Både kunnskapen og de deltakende metodene skaper positive holdninger og mestring, samt utvikler ungdommenes demokratisk medborgerskap.

Les mer om vårt arbeid for asylsøkere i Norge

Nedenfor er noen bilder fra kurset. Foto: Inger Kristin Hognestad.

 

 

Siste nytt