Sats mer på menneskerettigheter, Erna!

sep 21, 2017

 Sats mer på menneskerettigheter, Erna! Dette er den klare meldingen fra Menneskerettighetsakademiet og 20 andre organisasjoner  alle medlemmer i NGO-forum for menneskerettigheter  i brevet de har sendt til statsministeren og partilederne hun forhandler om ny regjering med.

- Denne uka er Erna Solberg i FNs generalforsamling som leder for en stat som er en viktig pådriver for menneskerettighetene internasjonalt. Samtidig har hun uløste problemer på hjemmebane, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Helsingforskomitéen og koordinator i NGO-Forum.
 
I brevet fra organisasjonene, før åtte konkrete råd listes opp, heter det: "Slik klimaet for menneskerettighetene har utviklet seg – både i Europa og i mange andre deler av verden – det siste tiåret, mener vi at Solbergregjeringen 2.0 må signalisere og gjennomføre et løft for menneskerettighetene. Norge som en aktiv forkjemper trengs mer enn noen gang. Menneskerettighetene og det sivile samfunn som forsvarer dem er under sterkt press mange steder. Vi vet at regjeringen vil være enig med oss i at menneskerettighetene utgjør grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden. Brudd på menneskerettighetene er en krenkelse av enkeltindividet, men har også negativ innvirkning på samfunnsutvikling, stabilitet og sikkerhet. Norges innsats for menneskerettighetene kan gjøre en viktig forskjell. Vi ber derfor om at Solbergregjeringen 2.0 løfter menneskerettighetene på viktige politikkområder, spiller på lag med andre stater som ønsker å styrke menneskerettighetene og ikke lar seg presse til taushet selv om andre interesser står på spill." 
 

Siste nytt