Den 25. og 26. mai ble en konferanse i regi av Finrosforum organisert for tredje år på rad i Helsinki, Finnland. Finrosforum er et samarbeid mellom  ikke-statlige organisasjoner i Finland og Russland og målet er å støtte initiativer for utvikling av demokrati og menneskerettigheter. Konferansen, som i år fokuserte på minoriteters rettigheter og demokrati i Russland, ble organisert i samarbeid med menneske-rettighetsgruppen i det finske parlamentet. Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva var i Helsinki: --- Utfordringer som ble tatt opp var problemer som religiøse, etniske og seksuelle minoriteter kan ha i forhold til utøvelsen av sivile og politiske rettigheter. Også situasjonen med politiske fanger ble fokusert. Mange beskrev forholdene som urovekkende og det ble vist til at personer som utøver samfunns-kritikk kan havne i fengsel. De anerkjente menneskerettighetsforkjemperne Mikhail Trepashkin (Kommisjon mot korrupsjon) og Elena Sannikova (Rett til liv) fortalte om enkeltmenneskers historier og fikk mye oppmerksomhet fra publikum og medier. Les mer påFinrosforum 

 I slutten av september skal Menneskerettighetsakademiet igjen organisere et fem-dagers kurs i menneskerettigheter og konflikthåndtering for enslig mindreårige asylsøkere og norsk ungdom på Hvalstad asylmottak i Asker. For å informere de unge asylsøkerne og gi dem mulighet til å melde seg på, ble det den 17 september organisert et informasjonsmøte. Femten spente ungdommer møtte opp og fikk informasjon om kursets innhold, metoder og hvem de andre deltakerne blir. På slutten av møtet ble det klart at alle ønsket å delta. Kurset er finansiert av UDI og er et samarbeid mellom Menneskerettighets-akademiet, Hvalstad ordinære mottak og HERO AS, som er driftsansvarlig på mottaket.

1. og 2. oktober møtes et tyvetalls representanter fra Europarådet og de nordiske landenes utdanningsinstitusjoner, for å diskutere situasjonen for undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i skolesystemene i Norden. På møtet, som organiseres av finske utdanningsmyndigheter, skal Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holde innlegg om gode eksempler på slik undervisning i Norge. 

Siste nytt