Ny nettbasert manual i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for journalistutdanninger

jan 23, 2018

Bidrar journalister til å underbygge stereotypier og fordommer? På hvilken måte kan ord og bilder skape konflikt? Hvor bør ytringsfrihetens grenser gå? Hvordan kan journalister bruke de internasjonale menneskerettighetene i sitt arbeid?

Slike spørsmål blir drøftet i en ny nettbasert manual til bruk i journalist- og medieutdanninger verden over. Training Manual: Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism er publisert på engelsk og russisk, og inkluderer elleve undervisningsøkter. Aktivitetsbaserte metoder går som en rød tråd gjennom det hele.

Resultat av et mangeårig samarbeid mellom russiske og norske universiteter og høgskoler 

Forfattere av manualen er professorer og forelesere fra journalistutdanningene i Nizhny Novgorod, St. Petersburg og Jekaterinburg, samt Høgskolen i Volda, OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), og den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet (Oslo). Gjennom en ti-års periode, har partnerne utviklet undervisningsopplegg og organisert studieturer, kurs og workshops i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken for hundrevis av russiske, svenske og norske journaliststudenter. Bilaterale samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjoner er etablert. 

− Undervisningsressursen er et nybrottsarbeid, sier Menneskerettighetsakademiets daglige leder Lillian Hjorth. − I dagens komplekse medievirkelighet, er det vesentlig at journalister har kunnskap om menneskerettigheter og øker sin bevissthet om etikk i journalistikken, noe internasjonale organisasjoner som FN og Europarådet også understreker.

Manualen vil være en ressurs i fag som journalistikk, og medier og kommunikasjon. Også journalister, redaktører og andre medie-arbeidere, samt alle som er interessert i verden omkring, vil ha nytte av ressursen.

− I en tid der den internasjonale situasjonen er mer uforutsigbar enn på lenge, er det også positivt at norske og russiske akademiske institusjoner og fagmiljøer samarbeider og at studenter møtes over landegrensene, avslutter Hjorth.

 

www.journalism-edu.org

 

Studenter fra Norge og Russland på workshop i menneskerettigheter  og flerkulturell forståelse. Høgskolen i Volda, 2016.  

 

Siste nytt