Norsk-portugisisk samarbeid

apr 21, 2018

I Lisboa, fredag 20. april, var det avslutningskonferanse for det norsk-portugisiske samarbeidet som har vært finansiert av de såkalte EØS-midlene de siste årene. Mer enn 200 samarbeidsprosjekter på mange ulike områder er gjennomført i Portugal. En rekke portugisiske og norske deltakere var tilstede på konferansen.

Svært gode resultater

– Resultatene har vært svært gode, sa den norske ambassadøren Anders Erdal, i sin tale. – Det er viktig å dele erfaringer. Et godt partnerskap er selve kjernen i det å lykkes.


Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet (MRA) Lillian Hjorth var tilstede i Lisboa. – Prosjektene vi har vært engasjert i har satt menneskerettighetsundervisning på dagsorden. Vi er veldig fornøyde og ønsker å videreføre samarbeidet med de portugisiske partnerne.

Dora Lourenço fra MRAs partnerorganisasjon ARISCO var også på konferansen. 

Dinamo og ARISCO

Menneskerettighetsakademiet har vært partner i to prosjekter. Det ene, ”We stand for human rights!”, har vært et samarbeid med ungdomsorganisasjonen Dinamo. Gjennom prosjekt-aktivitetene har mer enn 290 ungdommer deltatt på workshops, fått kunnskap om menneskerettigheter og følt på mestring. Undervisningsmanualen Compass er oversatt til portugisisk og kurs for lærere er organisert i samarbeid med det pedagogiske universitetet i Lisboa. Les om prosjektet på Europarådets sider.

Det andre tiltaket var et tre-dagers seminar om barns rettigheter med organisasjonen ARISCO som partner. ARISCO har i mange år arbeidet med sosial helse blant barn og unge og har gjennomført en rekke ulike prosjekter. Et sentralt virkemiddel er deltakende metoder og lek. Deltakere på tre dagers seminaret i Lisboa hadde bakgrunn som psykologer, sosialarbeidere og pedagoger, og var rekruttert blant ARISCOs kontaktnett og medarbeidere. Tilbakemeldingene var svært gode. Deltakerne ble bevisstgjort på potensialet som menneskerettighetsperspektivet har og at slik kunnskap kan heve kvaliteten på deres eget arbeid med barn og unge. Les mer om seminaret.

EØS-midlene: Prosjektmidler øremerket sosial og økonomisk utvikling i Europa

EØS midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Helt siden 1994, da Norge ble en del av det europeiske økonomiske samarbeidet, har norske myndigheter overført prosjektstøtte til de fattigste EU-landene. Når det gjelder Portugal er flere titalls millioner overført de siste årene. For norske myndigheter er det et mål at EØS-midlene skal styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Selv om det er organisasjonene i utlandet som har hovedansvaret for prosjektene, blir de oppfordret de til å finne norske partnere. I dag er en rekke norske organisasjoner, bedrifter, offentlige etater og andre, engasjert i aktiviteter. Fra 2004 er støtten fra Norge samlet i to ordninger som til sammen utgjør EØS-midlene. Den ene ordningen er finansiert av Norge alene (engelsk: Norway Grants), mens den andre ordningen (EEA Grants) også inkluderer bidrag fra Island (3 prosent) og Liechtenstein (1,2 prosent). Norges andel utgjør totalt i underkant av 98 prosent begge ordningene sett under ett. 


Dora Lourenço (t.h) og Lillian Hjorth på avslutningskonferanse som fant sted på et ærverdig nasjonalt museum i Lisboa. 


Seminaret om barns rettigheter, Lisboa 2016. 

     

Bilderesultat for EEA Grants logo

Siste nytt