- This course is very good for me

sep 07, 2018

Alle de 24 ungdommene fra Syria, Eritrea og Afghanistan synes at to-dagers kurset på Mysebu asylmottak denne uka var veldig bra! En av dem skrev i sin evaluering: - This course is very good for me. I think for everyone. Keep it up. 

Kurset er det første i en rekke aktiviteter som vi i Menneskerettighetsakademiet skal organisere for enslige mindreårige asylsøkere rundt omkring i landet denne høsten. Vi skal ha flere to-dagers kurs, en-dags fordypningskurs, vi skal besøke demokratisenteret på Eidsvoll 1814 og ungdommene skal besøke Menneskerettighetsakademiet på Frivillighetshuset på Tøyen. I Oslo skal de bruke sine kreative evner og utforme installasjoner med utgangspunkt i menneskerettighetskunnskapen. Formålet med aktivitetene er å bygge ungdommenes demokratiske kompetanse og utvikle holdninger basert på toleranse og respekt. Et mål er også at de skal oppleve mestring. Aktivitetene er kjærkomne innslag i en utfordrende ventesituasjon på mottaket.

Varierte undervisningsmetoder

Menneskerettighetsakademiet bruker varierte undervisningsmetoder, så også på Mysebu denne gangen. Ungdommene gjorde flere gruppearbeid og deltok i fysiske, morsomme energiladere. De hadde pantomimelek, klippet og limte i aviser og lyttet til foredrag om menneskerettigheter. De lærte om hvordan FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene (1948) kom til etter andre verdenskrig og om hvordan stater og enkeltmennesker kan arbeide for menneskerettighetene. Også kunnskap om at verden går fremover, selv om de sitter på egne negative erfaringer, er viktig. Det gir håp for fremtiden.

Vil lære mer

Etter to dager med intens læring og aktivitet, var kurslederne og ungdommene fulle av inntrykk. Hver eneste en av ungdommene svarte at de gjerne vil lære mer. Takk til Mysebu mottak for god tilrettelegging før og under kurset. Takk også til Utlendingsdirektoratet (UDI) som finaniserer prosjektet.   

 

Les mer om MRA arbeid med asylsøkere her. Se også film fra et av kursene på Mysebu (3 min).

Nedenfor er noen blder fra kurset:  

 

 

Siste nytt