Viktig med likestilling!

jun 19, 2018

Kjønnsroller og likestilling sto på dagsorden da Menneskerettighetsakademiet hadde fagdag for de unge asylsøkerne på Mysen den 18 juni. Startpunktet var et gruppearbeid der ungdommene ble utfordret til å identifisere "fordeler" og "ulemper" ved å være henholdsvis jente og gutt. De jobbet godt, og fant ut at i så og si alle samfunn, enten vi kommer fra Norge, Afghanistan eller Eritrea, stilles det ulike krav og forventninger til jenter og gutter, kvinner og menn. Oftest er det kvinnene som har de strengeste rammene rundt seg og som oftest blir diskriminert. Gjennom å svare på spørsmål og lytte til foredrag om den historiske utviklingen av kvinners rettigheter, fikk ungdommene seg konkrete eksempler på positiv endring og at det går an å endre på diskriminerende praksiser som tvangsekteskap og vold. Selv om det fremdeles er store utfordringer mange steder, viser den positive utviklingen av kvinners rettigheter, at det nytter å arbeide for likestilling! Det ble en lærerik dag både for ungdommer og ledere.

Siste nytt