Kultur og likestilling for ungdom i Volda

okt 20, 2018

Takk til flotte ungdommer fra Afghanistan, Syria, Eritrea, Etiopia og Marokko for iherdig jobbing på kurset i Volda 18 og 19 oktober. Av innsatsen, var det tydelig at temaene engasjerte.

Presentasjon av egne hjemland 

Ungdommene presenterte først sine hjemland og fortalte om kulturelle særtrekk og tradisjoner. Vi kursholdere gjorde deretter det samme om Norge. Det å lytte til hverandre var lærerikt. En av konklusjonene var at selv om kulturer er forskjellige, er de kulturelle elementene ofte de samme. Selv om hver kultur har sine særegne matretter, folkedrakter, folkemusikk og så videre, er det felles for alle mennesker å uttrykke seg musikalsk, sy vakre klær, utforme kunst og håndverk, og samles rundt riter og tradisjoner. For å utvikle respekt for hverandre og positiv nysgjerrighet, er det fruktbart å fokusere på det vi har felles. Fordi forskjellene ofte vektlegges, er det mange som tror at vi mennesker er mer forskjellig enn det vi er.

Kulturer i endring 

Et viktig oppfølgende tema, var å se at kulturer er i endring. Faktisk endrer våre fellesskap seg kontinuerlig. Det er viktig å være klar over at vi selv kan bestemme hvilke tradisjoner vi vil ta vare på, og vurdere om noen bør skrotes. Kanskje enkelte tradisjoner ikke lenger har livets rett? Kursholderne viste bilder som illustrerte at kulturer er i endring. Snøring av kvinnenes føtter i Kina og heksebrenning er gamle skikker som i dag er borte. Omskjæring av kvinner, tvangsekteskap og vold i barneoppdragelsen, er tradisjoner som i dag er på vikende front over hele verden. Likestilling, fremveksten av kvinners rettigheter og bedre rettighetsvern for seksuelle minoriteter, er også eksempler på at samfunn utvikler seg. Fremveksten av barns rettigheter er et annet viktig fremskritt.

- Jeg lærte om likestilling, og det er veldig viktig for meg, var én av mange gode kommentarer etter kurset. 

Tusen takk til Volda statlige mottak for veldig god tilrettelegging! Det var andre gang Menneskerettighetsakademiet organiserte kurs for enslige mindreårige asylsøkere i Volda. Vi kommer gjerne igjen. Til slutt en takk til læringssenteret for lån av fine lokaler.

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet.  

Nedenfor er noen bilder fra kurset: 

 

 

Siste nytt