Print this page

Foredrag om Menneskerettighetsakademiet på Campus Drammen

nov 03, 2018

Lørdag 3. november, holdt prosjektleder Eugenia Khoroltseva foredrag for studentene på studiet Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering, på Campus Drammen, Universitetet i Sør-Øst Norge. Temaet for dagen var det sivile samfunn og hvordan aktivister og organisasjoner kan påvirke samfunnet. Eugenia fortalte om Menneskerettighetsakademiets tiårige abeid i inn- og utland. Hun la vekt på stiftelsens omfattende virksomet i Russland, men viet også mye oppmerksomhet til opplæring i menneskerettigheter for unge asylsøkere i Norge.

Det ble en interessant dag for både studenter og foredragsholder! 

Eugenia Khoroltseva