Hva er problemet med menneskerettighetene?

nov 14, 2018

Menneskerettighetene kan virke som et utvetydig gode. Likevel utfordres de stadig, og har også sine kritikere blant opplyste, vestlige akademikere. Truer menneskerettighetene demokratiet? 

Dette var utgangspunktet for debatten som Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund inviterte til 14. november på Litteraturhuset i Oslo. Det var professor Ole Gjems-Onstad som innledet på bakgrunn av sin nylig utgitte bok Menneskerettigheter – en verden uten helvete. Etter presentasjonen, ble han utfordret av filosof og samfunnsdebattant Lars Gule. Ordstyrer for debatten som fulgte, var leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth.

Selv om kritiske perspektiver på menneskerettighetene og de internasjonale systsmene ble trukket frem, ble det innledningsvis klart at det var enighet blant innlederne om rettighetenes viktige betydning. Spørsmålet er hvordan deres viktige rolle kan videreføres på best mulig måte? Er det fare for at de kan bli "utvannet"? Debatten ble spennende og perspektivrik. Blant de fremmøtte, var det mange som stilte spørsmål. Det ble en veldig interessant kveld.   


Siste nytt