Minaretforbudet: Når vi begynner å nekte andre mennesker de rettighetene vi selv har, beveger vi oss bort fra våre prinsipper. I Sveits er det nå forbudt å bygge minareter. Det bestemte innbyggerne i en folkeavstemning før jul. Mange var forbauset over resultatet, og den sveitsiske regjeringen skal visstnok føle seg pinlig  berørt på vegne av sitt folk. Stemningen i det sveitsiske folkedypet viste seg å være alt annet enn "Politisk korrekt" (...) Les hele Lillian Hjorths menneskerettighetsspalte i Fri tanke 1/2010 (pdf. s 27 og 28)   

Saudi-Arabia har sluttet seg til FNs kvinnekonvensjon. Hvordan kan det islamske kongedømmet da fremdeles nekte kvinner stemmerett? I sin menneskerettighetsspalte i siste utgave av Fri tanke utforsker Lillian Hjorth dilemmaet hvordan stater som har ratifisert kvinnekonvensjonen kan operere med patriarkalske lover som gjør kvinner til annenrangs borgere? "Kvinnekonvensjonen (1979) består av 30 artikler der det grunnleggende prinsippet er full likestilling mellom kvinner og menn (...)" Les resten av artikkelen i Fri Tanke 2/2010 (s. 26-27). 

 

"Begrensinger på ytringsfriheten er ofte motivert av de beste hensikter, enten formålet er å hindre diskriminering, sikre stabilitet eller motvirke terrorisme." Slik åpner Lillian Hjorth sin  artikkel om ytringsfrihet i menneskerettighetsspalten i det siste nummeret av Fri Tanke. Les artikkelen

"En fersk dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er et sterkt signal til de europeiske landene om å opptre med større varsomhet i asyl- og flyktningpolitikken.(...)  Les daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorths faste spalte i siste utgave av Fri Tanke (pdf side 32-33)

"In times of revolutions in North Africa we can truly understand why the United Nations and Council of Europa encourage states to strengthen education in human rights and democratic citizenship. The schools are societal arenas where values are being formed. In the long run, education in human rights will lead to positive developments. Norwegian authorities should strenghten such education in Norway, but should also be more active on the international arena (...)". Read the Human Rights Academy's article  which is published in the DARE Newsletter on Human Rights Education and Education for Democracy. 

Samfunnsendring uten revolusjon

En norsk versjon av ovennevnte artikkel ble publisert i Ny Tid 12/2011. Les artikkelen

Siste nytt