Er menneskerettighetene vestlig imperialisme basert på en individualistisk tenkemåte som overordnes alle andre hensyn? Må vi se annerledes på ytringsfrihet og dødsstraff i Kina enn i USA? 

Påstanden om at menneskerettighetene ikke gjelder for aller er alvorlig, og argumentasjonen bør settes under lupen. Det er ingen tvil om at det å beskytte enkeltindividet er rettighetenes hovedpoeng. Imidlertid må ikke "individualistisk" leses som "egoistisk". Det moralske standpunkt er at alle personer har det samme menneskeverd, og derfor skal alle ha lik beskyttelse. (...)  Les resten av  Lillian Hjorths menneskerettighets-spalte i siste utgave av Fri tanke. (pdf-fil s. 21) 

Riv ned gjerdene!

jan 23, 2021

Midt i juli våknet Norge opp til nyheten om at en 16-årig gutt var skutt mens han lå og sov på rommet sitt på Hvalstad mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Asker. Noen dager tidligere hadde vi avsluttet et ukelangt menneskerettighetskurs for mange av ungdommene der.Tankene mine gikk til dem vi hadde vært sammen med. Til den kurdiske gutten fra Irak, så sjarmerende og alltid med en morsom kommentar på lur, men med så mye uro i seg – hele tida i bevegelse. Han som aldri hadde fått skolegang og som ikke kunne lese og skrive, men som likevel var den mest nysgjerrige og som ikke ga seg før han hadde forstått alt, selv de vanskeligste spørsmål om FN og internasjonal politikk. ...  Les resten av Lillian Hjorths kronikk i Dagbladet  BILDER og informasjon fra kurset

 -- Man kan ikke lenger late som om FNs menneskerettighetsråd fortsatt vil forsvare menneskerettighetene, konkluderte Roy Brown i Den internasjonale humanistunionen etter at FNs spesialrapportør på ytringsfrihet tidligere i år også fikk i oppgave å rapportere om "tilfeller der ytringsfriheten misbrukes til å diskriminere på grunnlag av rase eller religion". Også en rekke vestlige stater og menneskerettighetsorganisasjoner reagerte negativt på at FNs viktigste organ for menneske-rettighetene nå hadde bestemt at spesialrapportøren på ytringsfrihet faktisk skulle bidra til å legge bånd på den (...). I sin menneskerettighetsspalte i Fri Tanke, drøfter MR-akademiets Lillian Hjort denne gangen FNs menneskerettighetsråd. Er håpet ute for Rådet? Les spalten (Fri Tanke 3/2008 (pdf. s.20) 

Enkelte ganger rapporterer mediene om unge mennesker som bryter med sin familie og sitt miljø fordi de velger å gå ut av den sekten de har tilhørt hele sitt liv. Strenge oppdragelsesregimer, meget sterk religiøs påvirkning og så å si ingen frihet gjør at livet oppleves som uholdbart. Spørsmålet er om menneskerettighetene setter noen grenser i forhold til foreldrenes rett til å drive religions- og livssynspåvirkning av sine barn?  I utgangspunktet har alle mennesker rett til å tro det de vil. Tankefriheten, samvittighetsfriheten og religions-friheten hører til de grunnleggende menneskerettighetene og er nedfelt både i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Les hele Lillian Hjorths mr-spalte i Fri tanke (s:24)

 I år er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. Gjennom sitt intense og arbeidsomme, men korte liv han ble bare 37 år – produserte har utrolige mengder tekst. Han skrev 9000 sider, totalt 23 store bind. Likevel er det ikke bare som en av Norges største diktere han minnes i jubileumsåret. Hans innsats for Norges nyvunne selvstendighet og demokrati, nasjonsbyggingen, folkeopplysningen og sist, men ikke minst hans engasjement for menneskeverdet, blir også anerkjent og bejublet. Les resten av Lillian Hjorths artikkel om opprøreren og menneskerettighetsforkjemperen Wergeland i siste nummer av Fri Tanke (s:28-30)    Foredrag om Wergeland? Les mer  

Siste nytt