– Vi er veldig glade for at vi i høst skal organisere en rekke menneskerettighetskurs for asylsøker- og flyktningungdom, sier styreleder Gunn Bjørnsen. – Disse ungdommene vet lite eller ingenting om emnet fra før, så tiltakene er viktige. Menneske-rettighetsakademiet skal organisere flere to-dagers kurs på ulike asylmottak, tre-dagers kurs i kvinners rettigheter for asylsøker-jenter samt fire-dagers kurs der unge flyktninger og asylsøkere er sammen med norske ungdommer. Les mer  

Nær 70 ivrige enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og Somalia har deltatt på de to- to-dagers kursene som Menneskerettighetsakademiet organiserte 14. og 15 september på Mysebu mottak i Mysen og 20. og 21. september på Hvalstad mottak i Asker. Undervisningen besto av korte innledninger, masse gruppearbeid og diskusjoner, samt morsomme øvelser. Av evalueringene gikk det frem at de unge, både på Mysen og i Asker, syntes at kursene var veldig bra og at de gjerne ville lære mer. Program Les om MR-akademiets kurs for asyl- og flyktningungdom høsten 2011 

– Dette var noe helt nytt for oss, noe som vi vil lære bort videre til de som ikke vet noe om menneskerettigheter. Disse ordene kom fra en somalisk jente som denne uken deltok på et todagers kurs for enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad ankomst og transittmottak. De 38 ungdommene fra Somalia, Irak og Afghanistan deltok på kurset i regi av Menneskerettighetsakademiet. Les Marianne Holdens artikkel fra kurset

Tilsammen femti enslige mindreårige asylsøkere deltok på to-dagers kurs i menneskerettigheter på mottakene på Mysen og i Asker henholdsvis 5. og 6, og 7. og 8. desember. Gjennom gruppearbeid, korte innledninger, diskusjoner og morsomme øvelser har de unge fått mye ny lærdom. - Disse ungdommene trenger all den kunnskapen de kan få, sier Menneskerettighetsakademiets styreleder Gunn Bjørnsen. - Enten de blir i Norge eller returnerer til sine hjemland, er demokrati og menneskerettigheter viktige verdier å ha med i bagasjen. De fleste hadde aldri hørt om menneskerettigheter før, så dette er meningsfulle kurs, avslutter hun. Program  Les mer om undervisning for asyl- og flyktningungdom 2011


Mer enn 50 enslige mindreårige asylsøkere på transittmottakene på Hvalstad i Asker og Mysebu på Mysen deltok på to-dagers menneskerettighetskurs i februar. Kurset på Hvalstad foregikk den 15. og 16, mens kurset på Mysebu skjedde 23. og 24. februar. Kursene, som var en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner, ble svært godt mottatt av ungdommene. De færreste hadde hørt om menneskerettigheter fra før, og alle ønsket å lære mer. Uansett om ungdommene kommer til å bli i Norge, eller de må returnere til sine opprinnelsesland er menneskerettigheter og demokrati viktig kompetanse å ha med seg i bagasjen!  

Siste nytt