- Keep it up!

sep 21, 2019

Femten voksne asylsøkere på Setermoen mottak i Troms deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra onsdag 5. til og med fredag 7. desember. Dagene ble fylte med kunnskap og samtaler om situasjonen for menneskerettigheter i inn - og utland. Også den utfordrende hverdagen på mottaket ble gjenstand for diskusjon. Tusen takk til hver og en av deltakerne for engasjerte bidrag! Evalueringene etter kurset var gode og Menneskerettighetsakademiet ble oppfordret til å fortsette arbeidet. –- Keep it up!, som en av deltakerne skrev i sin evaluering. Kursledere var Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth.

- Veldig bra!

sep 21, 2019

"Veldig bra og "Tusen takk" var tilbakemeldingene etter kurset på Mysebu mottak på Mysen 11. og 12. desember. Kun to av de 22  enslige mindreårige asylsøkerguttene fra Afghanistan og Eritrea hadde hørt om menneskerettigheter fra før. Etter kurset svarte imidlertid alle at de gjerne ville lære mer. Vi gleder oss til neste kurs på Mysebu som skal skje allerede til neste uke - da for en ny gruppe ungdommer.

Den 17. og 18. desember, samt den 19. og 20, holdt Menneskerettighetsakademiet kurs for i alt 50 enslige mindreårige asylsøkere på asylmottak i Asker og på Mysen. Kunnskapen falt kunnskapen i god jord hos de unge. De unge som kom  fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Nigeria, deltok ivrig i gruppearbeid og diskusjoner, blant annet om hvordan menneskerettighetene kan bidra til å skape bedre samfunn. Ungdommene ga kurset topp karakter og svarte bekreftende på spørsmålet om de ønsker å lære mer om menneskerettigheter. Formålet med kursene, som er finansiert av Utlendingsdirektoratet, er å formidle kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, samt bidra til positiv holdningsskaping og "empowerment" blant de unge asylsøkerne. Kursledere: Eugenia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Gunn Bjørnsen.

Tretti unge asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Nepal og Afghanistan på Hvalstad mottak utenfor Oslo lærte om menneskerettigheter den 17. og 18. desember. Kurset, som den andre dagen hadde besøk av en klasse fra Asker videregående skole, fikk meget gode evalueringer. Alle de unge sa at de gjerne ville lære mer om temaet. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet. Les mer om Menneskerettighetsakademiets kurs for asylsøkere.

Siste nytt