Det ble en innholdsrik og spennende Internasjonal dag på Stavanger katedralskole den 27. februar, da Menneskerettighetsakademiet  var ansvarlig for undervisningen. Rundt hundre elever deltok på det varierte heldagsopplegget som besto av foredrag og diskusjon om menneskerettigheter, gruppearbeid, dokumentarfilm fra Balkan, pantomime og menneskerettighetsquiz. Dette var andre gang akademiet var i Stavanger for å organisere Internasjonal dag.

Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth holdt foredrag og ledet gruppearbeid på de to samlingene som Aktive Fredsreiser holdt for sine reiseledere i juni og august. Virksomheten har i flere år satset betydelig på menneskerettighetsopplæring slik at reiseledere kan formidle emnet på en god måte når de leder turene med skoleungdom til de tidligere nazistiske konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen.  

Les også kronikken "Bussene skal ikke parkeres!" av Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser og Lillian Hjorth, MR-akademiet

Dette var temaet som Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth underviste i på Høyskolen i Buskerud, avd. Drammen. Gjennom foredrag, flere øvelser, film og ikke minst diskusjoner og samtale fikk studentene innsikt i hvordan undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering i bred forstand kan bidra til å forebygge konflikter og skape fred.  

Bildet: Khoroltseva forklarer at tsjetsjenere og nordkaukasere blir oppfattet som "de andre" i dagens Russland

Menneskerettighetsakademiet hadde kurs på Raftohuset i Bergen 13. desember. Lillian Hjorth holdt foredrag om undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering som et fagområde i sterk vekst nasjonalt og internasjonalt. Deretter lot deltakerne seg lede gjennom flere øvelser.

- Inspirerende og svært nyttig! var ivrige kommentarer etter endt kurs. Den positive vinklingen til problematikken ble også poengtert. Deltakerne arbeider til daglig på grunn- og videregående skoler i Bergen, samt  i voksenopplæringen.

Selv om det ikke hadde vært en eneste same eller innvandrer i Norge, ville vi hatt et flerkulturelt samfunn. I landet bor det både bønder og byfolk,  fotballidioter og sofaslitere, kristne og ateister, elskere av klassiske musikk og hardrock. Det kulturelle mangfoldet er stort. Men globaliseringen og innvandringen har gjort vårt samfunn enda mer mangoldig...  Les mer om den spennende og bevisstgjørende workshopen.

Siste nytt