- Når vi snakker om menneskerettigheter er fokuset ofte globalt. Men menneskerettighetene handler også om våre liv og valgene vi tar i våre nære omgivelser. Gjennom prosjektet Human Rights Lens vil vi fremheve det lokale perspektivet, sier prosjektleder Evgeniya Khoroltseva.

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Menneskerettighetsakademiet midler til å gjennomføre Human Rights Lens høsten 2021 og våren 2022. Gjennom workshops, fotografering og lokale fotoutstillinger skal elever fra videregående skoler ulike steder i Norge, reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø. Ungdommene inviteres til å gi utrykk for saker eller dilemmaer de bryr seg om, enten det er økende sosial ulikhet, hverdagsrasisme, miljøutfordringer, falske nyheter og lignende. Målet er å styrke de unges deltagelse i demokratiet og det offentlige ordskiftet.

Etter å ha deltatt på workshopene i regi av Menneskerettighetsakademiet i løpet av høsten skal elevene ut i nærmiljøet og fotografere. Bildene skal suppleres med ungdommenes tanker og relevant faktainformasjon. Sluttproduktet vil både bli lokale utstillinger og en digital «bildebank». Ungdommene velger selv hvilke bilder som skal stilles ut. 

Menneskerettighetsakademiets undervisningsmateriell vil gjøres tilgjengelig for lærere som ønsker å gjennomføre Human Rights Lens i undervisning av demokrati og medborgerskap. Materiellet skal publiseres på en nettbasert undervisningsplattform som akademiet er i gang med å utvikle.

Bildet er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB

Bakgrunn

Human Rights Lens (HRL) er utviklet av School Projects (St. Petersburg, Russland). Menneskerettighetsakademiet har vært samarbeidspartner i prosjektet med støtte fra Nordisk Ministerråd. I 2019-2020 ble HRL gjennomført i samarbeid med Karakallio skole (Espoo, Finland), Swedish International Liberal Centre (Stockholm, Sverige), Institute of Law (St. Petersburg, Russland), School Projects (St. Petersburg, Russland) og lokale samarbeidspartnerne i åtte regioner i Nordvest-Russland (Pskov, Velikij Novgorod, Kaliningrad, St. Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Murmansk, samt Vyborg, Tosno, Vsevolzhsk). Prosjektets sluttprodukt var bildeserier om temaer som vennskap, ensomhet, digital mobbing, søppelhåndtering, psykisk helse, vold i nære relasjoner, korrupsjon, universell utforming, moderne slaveri, politiske friheter og sosiale rettigheter. Bildene brukes i samfunnsfagundervisning og NGO-arbeid i Russland, Sverige, Finland og Norge.

 

Bildene er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

I august står utstillingen "Den nye planeten" på Nittedal bibliotek i Kulturverket Flammen. 

- Vi er glade for å kunne tilby denne viktige utstillingen til innbyggerne i Nittedal på nettopp biblioteket, som jo er en institusjon som fremmer demokrati og ytringsfrihet. Stemmene til de unge asylsøkerne minner oss på at et godt samfunn ikke er noe å ta for gitt. Det er svært viktig å fortsette å lære, sier Elise Salmi, Litteratur- og kulturformidler på Nittedal bibliotek

Vandreutstillingen har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

- Utstillingen utfordrer besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Vi har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til temaer som menneskerettigheter og demokrati, så vi håper at også skoler tar turen innom, sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr.

Les omtale i Varingen

Frem til midten av mars skal vandreutstillingen "Den nye planeten" stå på Revetal bibliotek i Tønsberg. Utstillingen holder til i rommet "Blackboxen" i andre etasje.

"Den nye planeten" har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter på asylmottak. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet.

Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. 

Undervisningsmateriell og visninger med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

For at utstillingen skal bidra til økt kunnskap om demokrati og menneskerettigheter er vi avhengig av gode visningssteder. Vi er derfor veldig glade for at utstillingen nå skal stå på Porsgrunn bibliotek! sier prosjektleder Marit Langmyr.

I desember stod vandreutstillingen "Den nye planeten" på Porsgrunn bibliotek. Utstillingen  er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Les mer her.

I januar går ferden videre til Tønsberg bibliotek. 

Fotograf: Solveig Selj 

Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme og økt behov for gode digitale ressurser. Menneskerettighetsakademiet var blant organisasjonene som mottok tilskudd fra Utdanningsdirektoratet høsten 2020 til å dele informasjon om undervisningsressurser. 

 

Menneskerettighetsakademiet har de siste årene, i samarbeid med partnere i utlandet, utviklet flere engelsk-språklige digitale undervisningsressurser basert på deltagende pedagogikk. Vi har laget en veileder om hvordan to av disse ressursene kan brukes i undervisning hjemme:

  • Ressurs 1: www.journalism-edu.org: En manual for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og etikk i journalistikken.
  • Ressurs 2: Connected with #CITIZENSHIP: Øvelser og aktiviteter om demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter, kulturelt mangfold, frivillig arbeid, miljø og bærekraftig utvikling.

Innholdet i veilederen er relevante for en rekke kompetansemål for grunnskolen og videregående opplæring, og er aktuell i forhold til fagfornyelsen og tverrfaglig undervisning. 

Ressursene er på engelsk, og aktivitetene kan derfor brukes i kombinasjon med språkundervisning. 

Last ned veilederen her (pdf) 

 

Hovedfoto:Julia M Cameron fra Pexels
 

 

Siste nytt