I oktober inngikk vi et nytt og spennende samarbeid med Moscow City Pedagogical University. Siden 2008 har vi undervist lærere og journaliststudenter i Russland. Samarbeidet med det pedagogiske universitetet i Moskva innebærer kursing av en ny målgruppe. I 2016 og 2017 vil studenter i pedagogikk, historie og samfunnsfag delta på en rekke helgesamlinger. Deltagerne på kurset er mastergradsstudenter, og de fleste av dem har mangeårig lærererfaring i historie og samfunnsfag. Et viktig formål med kurset er å gi studentene kompetanse i deltagende metoder som de kan benytte i undervisning av menneskerettslige temaer.  

Øvelsen "Reportage": Problematisering av bruk av dødsstraff

Gruppearbeid: Analyse av saker fra den Den europeiske menneskerettsdomstolen(EMD) i Strasbourg

For andre gang i år dro vi til Lunner hvor vi gjennomføre et to-dagers menneskerettighetskurs for ungdommene på asylmottaket.  Det var tydelig at menneskerettigheter var et tema som engasjerte og interesserte ungdommene, noe som også kom frem av deres evalueringer av kurset.

Kurset, som ble holdt 14. og 15 september, er det femte i rekken av kurs Menneskerettighetsakademiet skal ha for enslige mindreårige asylsøkere i 2016. Prosjektet er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI) , les mer her.

Hvilken rolle spiller mediene i fremstillingen av internasjonal utvikling, og kan man forstå verden gjennom å lese nyhetene? Dette spørsmålet var Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) med å diskutere på Verdensseminarets paneldebatt 13. september på Blindern. Med oss i panelet var Sigrun Johnstad fra Fellesrådet for Afrika og Christina Pletten, utenriksjournalist i Aftenposten. Medarrangør for debatten var Verdens Beste Nyheter i samarbeid med Changemaker, Spire og SAIH.

Bakteppet for debatten er undersøkelser som viser at den norske befolkningen har lite kunnskap om den internasjonale utviklingen. Ofte er nyhetenes fokus negativt ladet, og vektlegger konflikt, flyktningkriser og sultkatastrofer. Man hører sjelden om de positive sakene. Dette er med på å opprettholde et svartmalt bilde av utviklingen i verden. Til tross for dette, viser statistikk at vi aldri har levd lenger, at flere barn går på skole enn noensinne og at færre dør i sultkatastrofer. 

For MRA var det interessant og viktig å delta på paneldebatten da vi vektlegger nettopp positive fakta om verden på våre kurs. Dette fokuset er spesielt viktig når det gjelder unge mennesker. Daglig leder Lillian Hjorth har skrevet en artikkel om hvorfor det er viktig å vite. Artikkelen ble første gang publisert i Fri Tanke. 

Om Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingslandene. Dette innebærer å publisere nyheter, analyser og historier, samt fokusere på framskritt, potensiale og løsninger, men også å belyse utfordringer. Formålet er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten bidra til å opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden som ellers ikke når overskriftene. 

Se årets kampanjeavis her.

Undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er et spennende samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Norsk Folkemuseum, Folk og Forsvar, Redd Barna og SAIH. Elever fra 5.-10. trinn var invitert til å delta på opplegget som ble gjennomført 21. september. I løpet av dagen fikk elevene  innsikt i problemstillinger knyttet til krig og uro, men også håp, framtidstro, frihet og ansvar var sentralt. Menneskerettighetsakademiet var stasjonert i den flotte gamle stortingssalen på museet. Her reflekterte vi rundt temaer som blant annet ikke-diskriminering, og hadde et kort foredrag om FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. 

Les mer om undervisningsopplegget her.

Gamle Stortingssal hvor forhandlingene om Norges skjebne høsten 1814 fant sted. 

4. og 5. oktober deltok ungdom fra Eritrea, Afghanistan og Vest-Sahara på kurs i menneskerettigheter på Hvalstad mottak. Denne gangen var også flere observatører fra mottaket tilstede for å få innsikt i metode og innhold. 

Hvalstad har vært en god samarbeidspartner gjennom flere år. Mottakets informasjonsansvarlig Kari Finstad tilrettelegger og lager gode rammer for kurset. I et intervju vi hadde med Kari for et par år tilbake uttalte hun følgende om hva kurset betyr for ungdommene: 

- Jeg får så mange bekreftelser på at kunnskapen om menneskerettigheter er viktig. Ungdommene går med rakere rygger etterpå og møter en med takknemlige blikk. De kan ikke få fullrost kurset godt nok. De er takknemlige, gjentar hun. - Noen sier at de aldri har hørt om dette før og noen sier de vil delta på flere kurs. Flere sier de ønsker å utdanne seg i denne retningen for å hjelpe sitt eget land.

Les hele intervjuet med Kari her.

Siste nytt