Frem til midten av mars skal vandreutstillingen "Den nye planeten" stå på Revetal bibliotek i Tønsberg. Utstillingen holder til i rommet "Blackboxen" i andre etasje.

"Den nye planeten" har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter på asylmottak. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet.

Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. 

Undervisningsmateriell og visninger med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

For at utstillingen skal bidra til økt kunnskap om demokrati og menneskerettigheter er vi avhengig av gode visningssteder. Vi er derfor veldig glade for at utstillingen nå skal stå på Porsgrunn bibliotek! sier prosjektleder Marit Langmyr.

I desember stod vandreutstillingen "Den nye planeten" på Porsgrunn bibliotek. Utstillingen  er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Les mer her.

I januar går ferden videre til Tønsberg bibliotek. 

Fotograf: Solveig Selj 

Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme og økt behov for gode digitale ressurser. Menneskerettighetsakademiet var blant organisasjonene som mottok tilskudd fra Utdanningsdirektoratet høsten 2020 til å dele informasjon om undervisningsressurser. 

 

Menneskerettighetsakademiet har de siste årene, i samarbeid med partnere i utlandet, utviklet flere engelsk-språklige digitale undervisningsressurser basert på deltagende pedagogikk. Vi har laget en veileder om hvordan to av disse ressursene kan brukes i undervisning hjemme:

 • Ressurs 1: www.journalism-edu.org: En manual for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og etikk i journalistikken.
 • Ressurs 2: Connected with #CITIZENSHIP: Øvelser og aktiviteter om demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter, kulturelt mangfold, frivillig arbeid, miljø og bærekraftig utvikling.

Innholdet i veilederen er relevante for en rekke kompetansemål for grunnskolen og videregående opplæring, og er aktuell i forhold til fagfornyelsen og tverrfaglig undervisning. 

Ressursene er på engelsk, og aktivitetene kan derfor brukes i kombinasjon med språkundervisning. 

Last ned veilederen her (pdf) 

 

Hovedfoto:Julia M Cameron fra Pexels
 

 

- Metodikk og erfaringer fra Slovakia, Polen, Russland og Ukraina.

 

I desember inviterer Menneskerettighetsakademiet lærere og alle som arbeider med holdningsskapende formidling til fire digitale workshops. Gjennom foredrag og praktiske øvelser vil du få innsikt i aktuelle samfunnsutfordringer i Sentral- og Øst-Europa. Hver workshop varer en time, og ledes av en ekspert på undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.  Blant temaene som tas opp er:  

 • Pressefrihet og falske nyheter
 • Politisk retorikk
 • Holdninger til minoriteter (LHBT og flyktninger)
 • Kvinnerettigheter (abortforbud) 
 • COVID-19

Ekspertene har lang erfaring som lærere på grunnskole og universitet, og er tilknyttet sivilsamfunnsinstitusjoner i Sentral- og Øst-Europa. Et viktig formål med workshopene er derfor å videreformidle nyttige pedagogiske verktøy og undervisningsressurser.

 Datoer og påmelding

 • 11. desember (13.30-14.30): Verdier i konflikt (Slovakia), av Dušan Ondrušek
 • 11. desember (15.00- 16.00): Ytringsfrihet og pressefrihet i postfaktuelle samfunn (Ukraina), av Iryna Eihelson
 • 14. desember (15.00-16.00): Frihetens grenser i Polen, av Danuta Sowińska
 • 15. desember (15.00-16.00): Politisk deltakelse: er det mulig i Russland? av Olga Pogonina

 

Workshopene er digitale, og foregår via Zoom. Linken sendes ved påmelding. Det er mulig å delta på alle, eller enkeltvis. Meld deg på her eller send en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Workshopene arrangeres i samarbeid med DARE- nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe), og er finansiert med midler fra Utenriksdepartementet. 

Bildet er fra prosjektet Human Rights Lense, St. Petersburg 2020

 

DIGITAL WORKSHOP 1

 VERDIER I KONFLIKT (SLOVAKIA)

Av: Dušan Ondrušek 

Tid: 11 desember, 13.30-14.30

Dušan Ondrušek skal belyse samfunnsmessige utfordringer i Slovakia med fokus på:

 • politisk retorikk
 • holdninger til minoriteter (migranter og flyktninger)
 • kvinnerettigheter (abort)
 • rett til privatliv («tradisjonell» vs. «ikke- tradisjonell» familie)
 • religionsfrihet
 • sosial ulikhet
 • nye konflikter under Covid-19 

 

Deltagere får mulighet til å overvære en deltagende undervisningsmetode besående av et gruppearbeid og analyse av et case relatert til problemstillinger ovenfor. 

Om Dušan Ondrušek 

Dušan har ledet Partners for Democratic Change-Slovakia (PDCS) siden 1994. Han har undervist i konflikthåndtering i over 40 land, og har gjennom en årrekke vært ekspert for UNDP, WWF og IREX. Dušan er også foreleser i konflikthåndtering og interkulturell kommunikasjon på Comenius Universitet i Bratislava.

 

DIGITAL WORKSHOP 2

 YTRINGSFRIHET OG PRESSEFRIHET I POSTFAKTUELLE SAMFUNN (UKRAINA)

Av: Iryna Eihelson

Tid: 11 desember, 15.00- 16.00

Iryna Eihelson (Brunova-Kalisetska) skal belyse utfordringene som ukrainske medier og journalister står ovenfor når de balanserer mellom ytringsfrihet og datasikkerhet (vern av kilder). Iryna har mange års erfaring med undervisning i kritisk tenkning og konflikthåndtering for journaliststudenter og lærere.

Iryna skal bruke dialog og dilemma som undervisningsmetoder for å utforske utfordringer knyttet til postfaktuelle samfunn og pressefrihetens vilkår.

 

Om Iryna Eihelson (Brunova-Kalisetska): Iryna er forsker, forfatter og formidler med 20 år erfaring i undervisning av konflikthåndtering og forsoning i Ukraina, Moldova/ Transnistria, Kyrgyzstan og Tadjikistan. Siden 2015 har hun vært fasilitator for dialog i regi av OSCE i Ukraina. Iryna er forfatter av 30 forskningsartikler om interkulturell identitet, etnisk psykologi og etniske konflikter.

 

DIGITAL WORKSHOP 3

FRIHETENS GRENSER I POLEN

Av: Danuta Sowińska

Tid: 14 desember, 15.00-16.00

 Danuta Sowińska skal belyse utfordringer i Polen angående tankefrihet, religionsfrihet og kvinnerettigheter (abort), samt diskriminering av minoriteter (LHBT). Flere oppsiktsvekkende lover har blitt vedtatt i Polen de siste to årene, noe som har ført til store sivile protester: 

 • Loven som i praksis forbyr abort (2020)
 • Loven som gir den polske regjeringen mulighet til å straffe dommere hvis deres avgjørelser strider med regjeringens ønsker om reformer og lovgivning (2019)
 • «Holocaust-loven» (2018), som forbyr å betegne konsentrasjonsleirer i Polen under andre verdenskrig som polske.

 

Nyheten om såkalt «LGBT -frie soner» har også skapt mye diskusjon og protester i landet.

Om Danuta Sowińska

Danuta er forfatter, samfunnsdebattant og LHBT- aktivist. Hun leder organisasjonen Diversity Polska i Gdansk.

 

DIGITAL WORKSHOP 4

 POLITISK DELTAKELSE: ER DET MULIG I RUSSLAND?

Av: Olga Pogonina

Tid: 15 desember, 15.00-16.00

Olga Pogonina skal belyse hvilke muligheter og begrensninger som har eksistert for politisk deltakelse i Russland de siste 20 årene. Russland er kjent for å ha lav toleranse for alternative politiske budskap. I 2015 ble opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov drept på Den Røde plass i Moskva. I år ble Aleksej Navalny, som er en markant korrupsjonsjeger og politisk aktivist forgiftet. Bloggere og journalister regnes blant de farligste yrkene i landet. Russland får kritikk for omfattende valgfusk fra internasjonale organisasjoner. The Economist Intelligence Unit plasserer Russland på 134 plass på sin «Democracy Index» for 2019.

 

Er politisk deltakelse, stemmerett og ytringsfrihet mulig i Russland? Hvordan formidles disse temaene på skolene? Den praktiske delen av workshopen består av øvelsen «Valg», som belyser at stemmerett ikke kun omfatter selve valgdagen.

Om Olga Pogonina

Olga er lærer fra Moskva, med 20 års erfaring fra undervisning i politikk og menneskerettigheter. Hun har i en årrekke arbeidet med de russiske menneskerettighetsorganisasjonene Memorial og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture. Hun er samfunnsaktivist ,og en av initiativtakerne til den årlige festivalen «#ЛюдиКакЛюди»/ «Mennesker som alle andre» i Russland, hvor målet er å bringe fokus på autisme og inkluderende undervisning.

 

Tverrfaglig tema

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. 

(LK20, Overordnet del)

 Ifølge Kunnskapsløftet 2020 skal opplæring i det tverrfaglige temaet Demokrati og Medborgerskap gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet.

 Dette er tematikk som også vektlegges av pedagoger og sivilsamfunnsinstitusjoner i andre europeiske land. I en tid med økt polarisering og press på sivilsamfunnet, er det ekstra viktig med undervisning i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og kritisk tenkning.  Hvordan formidles disse temaene i Polen, Ukraina, Russland og Slovakia? Hvilke utfordringer står sivilsamfunn og lærere ovenfor i disse landene?

Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Eidsvoll 1814, er blitt tildelt midler fra Kulturrådet/ Norsk Kulturfond for å dokumentere unge asylsøkeres refleksjoner om hva som skaper gode samfunn.

Det er MRAs to-dagers kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere som er utgangspunktet for prosjektet. Kursenes målsettinger er å spre kunnskap om menneskerettigheter og skape demokratisk kompetanse. Siden 2008 har nær to tusen ungdommer deltatt på kurs rundt omkring i landet.

Det er ungdommenes refleksjoner i det innledende gruppearbeid Den nye planeten som skal dokumenteres med Kulturfondets midler.

- Gjennom gruppearbeidet får vi innsyn i asylsøkernes tanker om hva som skaper gode samfunn, forklarer prosjektleder Marit Langmyr. - De unge får i oppgave å lage regler – en slags grunnlov – for samfunnet på en imaginær ny planet. Etter å ha sett hundrevis av ”nye planeter”er vi overbevist om at ungdommenes refleksjoner bør komme storsamfunnet til gode. Erfaringen er nemlig at de unge har klare tanker om hvilke regler som bør gjelde. Demokrati, sikkerhet og likestilling er normer som går igjen. Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke så rart at de har klare oppfatninger om hvilke regler som bør gjelde. Mer enn andre har jo disse unge erfart hvordan samfunn ikke bør være.

Gjennom samarbeidsprosjektet ”Det nye planeten” ønsker partnerne å styrke unge asylsøkeres stemme. Dokumentasjonen vil gi økt kunnskap om samfunnslivet i Norge, og vil også være relevant i diskusjoner om hva som er norske verdier og hva som fremmer integrering.

 

- Her vil publikum få både et viktig møte med mindreårige asylsøkere og deres visjoner for et godt samfunn og et refleksjonsrom for egne tanker om rettighetsspørsmål, sier Torleif Hamre ved Eidsvoll 1814. - Det er flott at både skolen, bibliotek og museer i demokratinettverket kan bli formidlingsarenaer for dette prosjektet.

  

Webside og planetutstilling

Gjennom høsten 2017 har Menneskerettighetsakademiet samlet inn planeter og intervjuet de unge. Det innsamlede materialet skal synliggjøres på en egen nettside våren 2018. På lengre sikt er det et mål å lage en fysisk ”planet”-utstilling for Eidsvoll 1814 og de andre museene i nettverket.

 

World Forum for Democracy

I 2016 ble MRAs kurs for unge asylsøkere presentert under World Forum for Democracy i Strasbourg. Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler 2000 deltakere fra over 100 land hvert år. 

 

Se film om kursene her

 

Les mer om MRAs arbeid for asylsøkere i Norge

Siste nytt