Russiske lærere og aktivister i Oslo

apr 01, 2019

I slutten av mars besøkte en gruppe lærere, psykologer og aktivister fra Russland, Menneskerettighetsakademiet (MRA) og Oslo. Hovedmålet var å bli kjent med det norske skolesystemet, få inspirasjon og knytte kontakter om samarbeid.

Det sivile samfunnet i Russland er under press. Skolen forblir en streng institusjon med fokus på disiplin og akademiske prestasjoner. På denne bakgrunn var det interessant for gjestene å få innblikk i hvordan skolesystemet fungerer her i landet.  

Hektisk program

Med MRA som tilrettelegger, besøkte russerne Ås og Kuben videregående skoler, samt Oslo katedralskole. De fikk overvære klassetimer og se undervisningsmetoder. De snakket med skoleledere, lærere og elever. Både på Ås og på Kuben møtte de elevråds-representanter.

Hos Natur og Ungdom (NU) og ungdomsorganisasjonen PRESS, fikk de merke på kroppen hvordan norske ungdomsaktivister har meninger om alt fra innenriks- og utenrikspolitikk til skole og klassemiljø. Ungdommene fortalte levende om hvordan de tar tak i utfordringer, møter politikere og fremmer krav.


Hos Natur og Ungdom

På besøket i Oscar Bråtens barnehage, fikk delegasjonen også høre at barn fra svært tidlig alder læres opp til å bestemme over ting i sin egen hverdag. En av dagene fikk de russiske gjestene omvisning i 22. juli senteret og presentasjon av senterets forebyggende arbeid med skoleklasser og ungdom. Det ble en tankevekkende ettermiddag. I tillegg til besøkene rundt i byen, var det satt av tid til fordypning og samtale hos MRA i Frivillighetshuset på Tøyen. De russiske gjestene fikk innsikt i undervisningsmetoder som fremmer demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Kursholder Berit Follestad fra Trygg Læring imponerte med sin energiske formidling. I løpet av tre intense timer lærte gjestene teknikker som kan forebygge konflikter og forbedre arbeidsmiljø.

Ikke politikere på veggene

Inntrykkene var mange og sterke etter de fire travle dagene. Mye ble skrevet ned i evalueringene:
– Elevene blir oppfordret til å si sin mening stadig vekk, påpekte en. En annen mente at norske lærere er annerledes enn de russiske: – De virker mer laidback.
– Det er kult at det er så stort fokus på sosial kompetanse som læringsmål,
skrev en tredje. Interessant var også kommentaren om at det hadde overrasket at det var så få statlige symboler rundt omkring. – Det henger ikke bilder av politiske ledere verken på skolene eller i barnehagene.

Om prosjektet  

Menneskerettighetsakademiet (MRA) samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching". Aktiviteter som er gjennomført i regi av prosjektet er en rekke to-dagers workshops i syv russiske regioner, et trainer-for trainer-kurs og studieturer til Oslo og Stockholm. Foruten MRA, er partnerne St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand.

Prosjektet er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

Nedenfor er noen bilder fra studieturen:

Over og under: fra besøket på Ås videregående skole 


Over: 22. juli senteret 

Over: Oscar Bråtens barnehage 

Over: Kuben videregående skole

Over og under: Hos Menneskerettighetsakademiet på Tøyen 

Siste nytt