Retten til helse

okt 16, 2019

Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holdt 2. desember et foredrag om de internasjonale menneskerettighetene for Studentgruppa i Norske leger mot atomvåpen. Foruten å vektlegge Verdenser-klæringens 60-årsjubileum og fortelle om det internasjonale menneskerettighetsssystemet, fokuserte hun særlig på retten til helse. Les mer     1. DESEMBER: Verdens AIDS-dag

Det var en engasjert gjeng som var samlet på Bolkesjø lørdag 24 januar. Rundt 50 personer tilknyttet Human-Etisk forbund i Telemark hørte Lillian Hjorth foredrag om menneskerettighetenes funksjon og betydning i dagens samfunn. Og tematikken interesserte. Spørsmålene og kommentarene i etterkant av foredraget var mange og reflekterte. Både rettighetenes etiske og juridiske grunnlag, deres historikk og spørsmålet om universalitet ble drøftet. Engasjementet understreker at menneskerettigheter er et tema som fenger i tiden, og at det er behov for mer kunnskap og refleksjon.

 

 Menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia var temaet for foredraget som Eugenia Khoroltseva holdt for Redd Barnas frivillige i går. Mange av de unge arbeider blant annet i forhold til tsjetsjenske flyktninger. Khoroltseva snakket om konflikten og utfordringene som befolkningen erfarer både fra egne styresmakter og russiske myndigheter. Punkter som ble tatt opp var Tsjetsjenia gjennom to konfliktfaser, dagens politiske og økonomiske situasjon, kvinnenes stilling samt innsatsen til journalisten Anna Politkovskaja og andre menneskerettighetsforsvarere. Også overgangen som flyktningene opplever når de kommer til det norske samfunnet ble drøftet. De mange oppfølgende spørsmålene fra salen viste at foredraget fenget og at dette var viktig og nyttig lærdom for de unge frivillige.

Menneskerettighetsakademiet tilbyr undervisning med dagsaktuell relevans. I tillegg til innsiktsfulle foredrag fulle av kunnskap og klokskap, skaper vi engasjement og bevisstgjøring gjennom øvelser og aktiviteter. Last ned utskriftsvennlig pdf-fil om Menneskerettighetsakademiets tilbud om kurs, workshops og foredrag 2009. Les brosjyre

Daglig leder Lillian Hjorth var invitert til Ålesund 19.mars for å holde et to-timers  foredrag for årsmøtet i Møre og Romsdal fylkeslag av Human-Etisk forbund. "Humanisme i et menneskerettighets-perspektiv" var tittelen på presentasjonen som identifiserte felles verdier ved humanismen og menneske-rettighetene, men som særlig fokuserte på tros- og livssynsfrihet. Hvilke friheter og rettigheter er beskyttet; hvilke utfordringer er knyttet til tros- og livssynsfriheten i dagens flerkulturelle samfunn; og hvordan bør disse håndteres? Når kan staten gripe inn? Tilhørerne hadde mange spørsmål og kommentarer og blant temaer som ble debattert var både minaretforbud, antisemittisme, hijab-bruk og Mohammad-tegninger. En interessant dag!

Siste nytt