– Dette er et veldig demokratiserende prosjekt. Det er viktig at folk forstår den verden vi lever i, og at vi kan lære om den på en ny og bedre måte. Seksjonssjef Stian Kristensen, Deichman Torshov (Oslo).

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. 


Åpning på Frivillighetshuset høsten 2019. Arkitekt Anne Gjesdal Bjørndal (i midten av bildet) i Rodeo arkitekter har tegnet utstillingen og vært kreativ ansvarlig sammen med sosiolog Knut Schreiner. Foto: Rebekka Øvensen. 

"Den nye planeten» er produsert av MRA i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter og finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord. Også Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært en viktig katalysator, fordi det er med midler fra UDI at MRA har kunnet organisere kursene for ungdom på mottak, noe som har gjort det mulig å samle inn materialet som utstillingen er basert på. (Se flere bilder av utstillingen nedenfor).

Undervisningsmateriell og visninger med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

Sparebankstiftelsen har også gitt midler til visninger av vandreutstillingen i Østlandsområdet. Tusen takk!

Så langt har Den nye planeten stått disse stedene:  

 

 

newitalianblood - competitions organization and management: group

 

Eidsvoll 1814


Blues in Hell | Logo Kulturrådet – Blues in Hell

 Jens Assur: Retrospective and Masterclass Jens Assur (b. 1970, Jämtland,  Sweden) has a background as a journalist and photographer, and has received  several major national awards, such as 'Press Photographer of the Year' and  'Best News Photo of the ...

Logo Sparebankstiftelsen DNB | Økologisk Norge

De 10 første bildere er tatt av Rebekka Øvensen.

- Folk sier at utstillingen gir dem mye å tenke over. Vi ser stadig at lånerne våre stopper opp og studerer den, de kommer gjerne flere ganger. Litteratur og kulturformidler Torbjørn Oppedal ved Eidsberg bibliotek. 

– Dette har vært veldig vellykket! Utstillingens utseende og design – og da spesielt globen som det sentrale midtpunkt – har dratt folks interesse til seg. Bibliotekar Hanne Gihleengen, Østre Toten folke- og skolebibliotek. 

Bildet over (fra venstre): Hanne Gihleengen, lærer Ole Aass, Solveig Aschehoug Morken, Thea Emilie Nannestad Stranden, Sigrid Stasviken, Jonas Kristiansen og Lillian Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet. Foto: Karsten Nyborg, Totens blad. 

Seksjonssjef for Deichman Torshov og daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjort er glad utstillingen får bli i juni Foto: Cecilie Sunde LienTorshov Deichman, Oslo. Stian Kristensen, seksjonssjef på biblioteket, og Lillian Hjorth, MRA. Foto: Cecilie Sunde Lien

– Vi merket på begynnelsen, før korona, at det var samtaler rundt utstillingen, spesielt blant unge voksne. De sto og vurderte hele konseptet. Barn er også veldig nysgjerrig på hva det er (...)  – Vi er glad den kan få stå nå og får vise seg frem. Den vekker samtaler og formidler kunnskap, som er ekstremt viktige i vår tid. Og den er midt i blinken for folk på biblioteket. Vi tvinger folk til å forholde seg til utstillingen når de kommer inn, og det er gøy å se når det virker.
Stian Kristensen i intervju med Sagene avis. Utstillingen sto på Torshov bibliotek fra mars til og med juni.  


- Vi er glade for å være vertskap for et prosjekt som gir de unge flyktningene en stemme utad i det norske samfunnet, og her er det mange refleksjoner om man vil lytte.  Ingvild Hagen Kjørholt, faglig leder ved Falstadsenteret 

Bildet over (fra venstre): Lillian Hjorth (MRA), Ingvild Hagen Kjørholt og Sebastian Klein (begge Falstadsenteret), Marit Langmyr (MRA). Foto: Siv Lyngstad (Innherred). Lyngstad har også tatt bildene nedenfor.   

 

I samarbeid med vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC Moskva) har Menneskerettighetsakademiet (MRA) siden 2008 organisert en rekke fem-dagers kurs og workshops for flere hundre lærere i Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Vologda, Tsjerepovets, Tambov, Saratov, St. Petersburg og Perm. Samfunnsfag- og historielærere går gjennom en omfattende opplæring som inkluderer deltakelse på flere kurs samt fjernundervisning.

Målet er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever. Aktivitetene i de ulike russiske regionene gjennomføres i samarbeid med kompetansesentre for etterutdanning av lærere og gir formell etterutdanningskompetanse. Aktivitetene er støttet av menneskerettighetsombudene i regionene.

Menneskerettighetskurs "5 + 5 + 5"

Lærekursene består av to 5-dagerskurs, oppfølging i etterkant av kursene (fjernundervisning) og en avsluttende to-dagers eksamen. De lærerne som består og som ønsker å utdanne seg videre, får tilbud om å delta på et "trainer for trainer" kurs der de selv utvikler kompetanse i å undervise for andre lærere.

På timeplanen står menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og hvordan lærerne kan undervise i emnene ved hjelp av deltagende pedagogikk. Kursene baserer seg på FNs og Europarådets dokumenter om menneskerettigheter og menneskerettighetsundervisning samt russisk undervisningslovgivning.

Mellom kursene har lærerne fjernundervising som inkluderer selvstudium basert på faglitteratur, utarbeidelse av egne undervisningsopplegg, samt innlevering av skriftlige oppgaver. Målet er at lærerne, gjennom kompetansehevingen, skal gi mer og bedre opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever.

Lærernes tilbakemeldinger på undervisningsopplegget er meget gode og de understreker at kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er viktig å spre i det russiske samfunnet. 

Human Rights Education in Russia: Status and Challenges

I. og 2. juli 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) den internasjonale konferansen "Human Rights Education in Russia: Status and challenges" i St.Petersburg. Deltakere var lærere fra ulike regioner i Russland, samt noen av de fremste internasjonale, russiske og norske ekspertene på menneskerettighetsundervisning. Konferansen ble åpnet av menneskerettighetsombudet i St. Petersburg Alexander Shislov og den norske generalkonsulen Rune Åsheim. Menneskerettighetsombudet i St.Petersburg skrev om konferansen på sine hjemmesider (russisk). Den ble også omtalt på European Ombudsmans hjemmeside (russisk). 

Besøk også (russisk):

Bildet er tatt på "trainer for trainer" kurs i Moskva sommeren 2012.

Siste nytt