Møte med daglig leder Lillian Hjorth

Siden etableringen i 2008 har Menneskerettighetsakademiet, gjennom foredrag, workshops og kurs om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, gitt opplæring til flere tusen mennesker. I Norge holder akademiet foredrag og kurs for ulike grupper. Akademiet har også utviklet omfattende undervisningsaktiviteter for lærere og journaliststudenter i flere regioner i Russland, og tar oppdrag andre steder i verden. Siden 2008 har stiftelsen hatt en stabil vekst både når det gjelder aktivitet og økonomi.

 

Tekst: Marianne Holden  Foto: Marit Langmyr

Hvorfor ble Menneskerettighetsakademiet etablert?  

Menneskerettighetene er det felles verdifundamentet som dagens globale, flerkulturelle verden trenger. Men for at folk i Norge og utlandet skal slutte opp om dem, må de vite om dem og forstå dem, og det er ikke alltid like enkelt. Det er kanskje lett å slutte seg til verdigrunnlaget, verre er det å forstå hvordan de virker i praksis. Hvordan kan menneskerettighetene helt konkret bidra til å skape en bedre verden? Hvilke mekanismer finnes? Hvilket ansvar har statene? Organisasjonene? Pressen? Bedrifter? Og ikke minst oss selv - hva kan vi gjøre? Forskere og andre med kunnskap, snakker ikke alltid slik at folk forstår. Det rommet vil vi fylle. Vi formidler et komplisert tema på en forståelig og spennende måte.

Hvordan underviser dere?

Vi bruker gode, og vel utprøvde, pedagogiske verktøy: gruppearbeid, øvelser, foredrag, film og diskusjonsopplegg. Og fordi vi er mye ute i felt, utvikler vi stadig nye aktiviteter. Enten vi besøker høgskoler, klasserom, barnehager eller asylmottak i Norge, eller gir opplæring til lærere og ungdomsledere i Russland eller Burundi, får vi ferske inntrykk av folks hverdag som vi bringer videre.

Virker det?

Absolutt! Veldig ofte når vi har holdt foredrag eller hatt kurs, blir vi bedt om å komme tilbake. Kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er så inspirerende, fordi det handler om våre egne liv og hvordan verden fungerer. Slik opplæring handler om å endre samfunn på den beste måten et samfunn kan endres, nemlig gjennom menneskenes hoder og hjerter. Ikke med våpen og makt, men med kunnskap og tanker, ord og gjerninger.

Fra fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for asyl- og flyktningungdom og norsk ungdom på Fredshuset i Risør 2010. Kurset var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Aktive Fredsreiser AS, Flyktningtjenesten i Risør kommune og Gjerstad mottak for asylsøkere.