I media

"I 2011 vedtok Europarådet «Konvensjonen om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner», den såkalte Istanbul-konvensjonen. 22 av Europarådets medlemsland har så langt forpliktet seg til å følge konvensjonen. Norge har signert, men enda ikke ratifisert avtalen. SELV OM BULGARIA heller ikke har forpliktet seg juridisk til konvensjonen, er imidlertid situasjonen for vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold for første gang kartlagt i landet. En landsomfattende intervjuundersøkelse er gjennomført, i tillegg til egne studier blant den store rom-minoriteten. Politifolk og sosialarbeidere, samt ansatte på krisesentre for barn og voksne er intervjuet om hva de mener om forholdene. Også mange ofres erfaringer og meninger er nedtegnet (...)"

Les resten av artikkelen "Norsk innsats mot vold i Bulgaria" som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet har skrevet i Fri Tanke 1/2017.

(08.11.2016) Et menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere i regi av Menneskerettighetsakademiet er valgt ut til Internasjonalt demokratiforum (World Forum for Democracy). Forumet arrangeres blant andre av Europarådet. Les hele saken i Utrop.

(17.08.2016) Menneskerettighetsakademiet arrangerte nylig menneskerettighetskurs for ungdommene på Spydeberg og Mysebu mottak. Menneskerettighetsakademiet jobber blant annet med å kurse asylungdom i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Bakgrunnen for kurset på Mysebu er at Menneskerettighetsakademiet skal presentere kursene sine under World forum for Democracy i Strasbourg i november. I den forbindelse skal akademiet lage en kort film som illustrer prosjektet. (...) Les hele saken på nettsiden til Link Mottak.

Den 10. februar var Menneskerettighetsakademiet på NRK P2. En journalist fra radioprogrammet Ekko hadde fulgt menneskerettighetskurset som vi organiserte for afghansk flyktningeungdom på Hvalstad mottak 26. og 27. januar. Resultatet ble den fine reportasjen "Tenåringsflyktningenes håp" som dere kan høre ved å klikke på denne linken.

"Applaus og ivrige hender i været. Det var stemningen da barn og ungdom på Mysebu lærte om menneskerettighetene". Les mer om kurset vårt på Mysebu mottak den 20. og 21. januar på nettsiden til Smaalenenes avis.

Mishandling i fengsel, flyktningar som blir verande årevis i asylmottak og barn som blir oversett av barnevernet var blant temaa då journaliststudentar frå Russland, Sverige og Høgskulen i Volda (HVO) var samla i Volda (...). Les hele saken som HVO publiserte på sine nettsider 7. mai 2015 om workshopen som Menneskerettighetsakademiet organiserte i samarbeid med to russiske universiteter, Sodertørn høgskole utenfor Stockholm og HVO. Les mer om vår virksomhet for journaliststudenter.    

From March 16 – 20, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (UNN) hosted Russian-Norwegian Course on Human Rights and Intercultural Understanding. The course was for UNN students in journalism. The participants learnt about some of the differences and similarities in media coverage of multicultural issues in Russia and Norway as well as development and modification of the international system of human rights protection and its basic documents. (...) Read rest of the article at the homepage of the Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod.

Menneskerettighetserklæringen av 1948 gir alle rett til å søke asyl, men det var først med Flyktningkonvensjonen at statenes fikk en plikt til å beskytte mennesker på flukt. Likevel praktiseres plikten svært ulikt. Les artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet på FriTanke.no

Det er farlig at ungdom tror at verden er verre enn det den er. Les artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i menneskerettighetsspalten i Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsavis. 

 
 
 

 

I tre dager har 17 journalistikkstudentar fra Volda, Stockholm og Nizhny Novgorod i Russland hatt workshop i Volda for å lære om multikulturell forståelse og menneskerettigheter. Les hva høgskolen i Volda skrev om workshopen på sine hjemmesider.

Siste nytt