I media

(20.11.2019) Vandreutstillingen "Den nye planeten", som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter, er en del av Oslo Peace Days 2019. 

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo arrangerer Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. MRA er glad for at utstillingen er en del av fredsukas program. 

 

(9. mars 2019) Med temaet «Negativ sosial kontroll» ble årets markering av Kvinnedagen en stor suksess på Fredshuset fredag kveld.

Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakadmeiet holdt foredrag. Les resten av saken på iRisør.no

 

De universelle menneskerettighetene utfordres fra mange hold. Er vi i ferd med å få en post-menneskerettighetsverden?

Les artikkelen som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth har skrevet for magasinet Fri tanke i anledning 70-årsjubileet for Verdenserklæringen om menneskerettighetene 10. desember 2018. 

(27.11.2018) Sist helg holdt norsk-somaliske ungdommer workshop om kultur, identitet og menneskerettigheter.

Et tjuetalls ungdommer møttes lørdag og søndag på Frivillighetshuset på Tøyen. Workshopen ble organisert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Somalisk Velferdsforening, skriver akademiet via en pressemelding. Flere aktivister fra det norsk-somaliske miljøet var invitert, blant andre Hussain Awad Nur fra Frivillighetshuset, Fahad Abby fra Hovseter og Abdi Mohamed fra STOLT-prosjektet i Groruddalen. Selvsagt hjelper det! var aktivistenes budskap.

Les resten av saken på Utrop.no

(13.04.2018) I år feirer vi at FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene er 70 år. I erklæringen defineres både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I Vesten sier vi ofte at de sivile og politiske rettighetene er viktigere enn de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Men er det riktig? 

Dette spørsmålet drøfter daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth i menneskerettighetsspalten i den nyeste utgaven av Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin.  Les artikkelen

 

(08.01.2018) Sammen med flere partneruniversiteter i Russland bidrar Høgskulen i Volda til en nettbasert manual for undervisning i menneskerettigheter som blir lansert i disse dager. Manualen er publisert på russisk og på engelsk, og er et verktøy for opplæring av journalister verden over. (...) Det er Menneskerettighetsakademiet i Oslo som har hatt ideen til manualen og som har stått for den praktiske utformingen. Fra Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har Svein Brurås og Jan Ytrehorn vært med i planleggingen, og Brurås har også skrevet to av sesjonene. Fra norsk side har Høgskolen i Oslo og Akershus også bidratt til manualen. (...) Les hele saken på Høgskolen i Volda sine hjemmesider.

(11.12.2017) Denne uken skal enslige mindreårige asylsøkere fra Sjøvegan mottak, delta på menneskerettighetskurs sammen med elever fra Sjøvegan videregående skole. Kurset er i regi av Menneskerettighetsakademiet. 

– 12. og 13. desember møtes ungdom fra Afghanistan, Irak og Norge på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Sjøvegan. Menneskerettighetsakademiet (MRA) har hatt kurs for enslige mindreårige asylsøkere og norske ungdommer på Sjøvegan flere ganger tidligere, og har etablert et svært godt samarbeid med videregående skole og asylmottak, skriver prosjektleder i Menneskrettsakademiet, Marit Langmyr i en pressemelding. Les resten av artikkelen i Folkebladet Bildet over er fra et tilsvarende kurs på Sjøvegan i fjor. 

 

(07.10.2017) – Me opplever at menneskerettar er eit tema som engasjerer når me har kurs for ungdom frå asylmottak. I tillegg er deltakande metode, med stor vekt på aktivitet, refleksjon og samtale, svært eigna for unge menneske. Den klare bodskapen er at dei vil læra meir, seier Marit Langemyhr, prosjektleiar i Menneskerettighetsakademiet (MRA). Les resten av intervjuet med Langmyr om kurset som MRA organiserte på Stord i oktober på Sunnhordaland.no

 

Flott mottakelse på Stord

Åtte norske barnevern-saker ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vil Norge dømmes?
  
I 2008 fødte en ung norsk kvinne i en vanskelig livssituasjon en sønn. De ansatte på mødrehjemmet der hun bodde, mente moren ikke forsto babyens behov og at hun ikke ga god omsorg. Da gutten var en måned, ble han flyttet til fosterforeldre. Moren protesterte, uten at klagen førte frem. Da han var tre år, ble hun fratatt foreldreansvaret og fosterforeldrene fikk adoptere gutten. Moren tok saken til retten, men tapte. Da Høyesterett avviste anken, klaget hun og foreldrene hennes tvangsadopsjonen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mente deres rett til familieliv var krenket. Adopsjonssaken er en av åtte saker mot Norge som nå ligger til behandling i Europadomstolen. Også i de andre sakene er det foreldre som har blitt fratatt og/eller blitt nektet kontakt med barna sine som hevder at barnevernet har krenket deres menneskerettigheter. Flere av klagerne har utenlandsk bakgrunn. Les resten av artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i siste utgave av Fri Tanke (2/2017).

"I 2011 vedtok Europarådet «Konvensjonen om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner», den såkalte Istanbul-konvensjonen. 22 av Europarådets medlemsland har så langt forpliktet seg til å følge konvensjonen. Norge har signert, men enda ikke ratifisert avtalen. SELV OM BULGARIA heller ikke har forpliktet seg juridisk til konvensjonen, er imidlertid situasjonen for vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold for første gang kartlagt i landet. En landsomfattende intervjuundersøkelse er gjennomført, i tillegg til egne studier blant den store rom-minoriteten. Politifolk og sosialarbeidere, samt ansatte på krisesentre for barn og voksne er intervjuet om hva de mener om forholdene. Også mange ofres erfaringer og meninger er nedtegnet (...)"

Les resten av artikkelen "Norsk innsats mot vold i Bulgaria" som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet har skrevet i Fri Tanke 1/2017.

Siste nytt