I media

(13.04.2018) I år feirer vi at FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene er 70 år. I erklæringen defineres både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I Vesten sier vi ofte at de sivile og politiske rettighetene er viktigere enn de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Men er det riktig? 

Dette spørsmålet drøfter daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth i menneskerettighetsspalten i den nyeste utgaven av Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin.  Les artikkelen

 

(08.01.2018) Sammen med flere partneruniversiteter i Russland bidrar Høgskulen i Volda til en nettbasert manual for undervisning i menneskerettigheter som blir lansert i disse dager. Manualen er publisert på russisk og på engelsk, og er et verktøy for opplæring av journalister verden over. (...) Det er Menneskerettighetsakademiet i Oslo som har hatt ideen til manualen og som har stått for den praktiske utformingen. Fra Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har Svein Brurås og Jan Ytrehorn vært med i planleggingen, og Brurås har også skrevet to av sesjonene. Fra norsk side har Høgskolen i Oslo og Akershus også bidratt til manualen. (...) Les hele saken på Høgskolen i Volda sine hjemmesider.

(11.12.2017) Denne uken skal enslige mindreårige asylsøkere fra Sjøvegan mottak, delta på menneskerettighetskurs sammen med elever fra Sjøvegan videregående skole. Kurset er i regi av Menneskerettighetsakademiet. 

– 12. og 13. desember møtes ungdom fra Afghanistan, Irak og Norge på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Sjøvegan. Menneskerettighetsakademiet (MRA) har hatt kurs for enslige mindreårige asylsøkere og norske ungdommer på Sjøvegan flere ganger tidligere, og har etablert et svært godt samarbeid med videregående skole og asylmottak, skriver prosjektleder i Menneskrettsakademiet, Marit Langmyr i en pressemelding. Les resten av artikkelen i Folkebladet Bildet over er fra et tilsvarende kurs på Sjøvegan i fjor. 

 

(07.10.2017) – Me opplever at menneskerettar er eit tema som engasjerer når me har kurs for ungdom frå asylmottak. I tillegg er deltakande metode, med stor vekt på aktivitet, refleksjon og samtale, svært eigna for unge menneske. Den klare bodskapen er at dei vil læra meir, seier Marit Langemyhr, prosjektleiar i Menneskerettighetsakademiet (MRA). Les resten av intervjuet med Langmyr om kurset som MRA organiserte på Stord i oktober på Sunnhordaland.no

 

Flott mottakelse på Stord

Åtte norske barnevern-saker ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vil Norge dømmes?
  
I 2008 fødte en ung norsk kvinne i en vanskelig livssituasjon en sønn. De ansatte på mødrehjemmet der hun bodde, mente moren ikke forsto babyens behov og at hun ikke ga god omsorg. Da gutten var en måned, ble han flyttet til fosterforeldre. Moren protesterte, uten at klagen førte frem. Da han var tre år, ble hun fratatt foreldreansvaret og fosterforeldrene fikk adoptere gutten. Moren tok saken til retten, men tapte. Da Høyesterett avviste anken, klaget hun og foreldrene hennes tvangsadopsjonen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mente deres rett til familieliv var krenket. Adopsjonssaken er en av åtte saker mot Norge som nå ligger til behandling i Europadomstolen. Også i de andre sakene er det foreldre som har blitt fratatt og/eller blitt nektet kontakt med barna sine som hevder at barnevernet har krenket deres menneskerettigheter. Flere av klagerne har utenlandsk bakgrunn. Les resten av artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i siste utgave av Fri Tanke (2/2017).

"I 2011 vedtok Europarådet «Konvensjonen om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner», den såkalte Istanbul-konvensjonen. 22 av Europarådets medlemsland har så langt forpliktet seg til å følge konvensjonen. Norge har signert, men enda ikke ratifisert avtalen. SELV OM BULGARIA heller ikke har forpliktet seg juridisk til konvensjonen, er imidlertid situasjonen for vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold for første gang kartlagt i landet. En landsomfattende intervjuundersøkelse er gjennomført, i tillegg til egne studier blant den store rom-minoriteten. Politifolk og sosialarbeidere, samt ansatte på krisesentre for barn og voksne er intervjuet om hva de mener om forholdene. Også mange ofres erfaringer og meninger er nedtegnet (...)"

Les resten av artikkelen "Norsk innsats mot vold i Bulgaria" som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet har skrevet i Fri Tanke 1/2017.

(08.11.2016) Et menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere i regi av Menneskerettighetsakademiet er valgt ut til Internasjonalt demokratiforum (World Forum for Democracy). Forumet arrangeres blant andre av Europarådet. Les hele saken i Utrop.

(17.08.2016) Menneskerettighetsakademiet arrangerte nylig menneskerettighetskurs for ungdommene på Spydeberg og Mysebu mottak. Menneskerettighetsakademiet jobber blant annet med å kurse asylungdom i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Bakgrunnen for kurset på Mysebu er at Menneskerettighetsakademiet skal presentere kursene sine under World forum for Democracy i Strasbourg i november. I den forbindelse skal akademiet lage en kort film som illustrer prosjektet. (...) Les hele saken på nettsiden til Link Mottak.

Den 10. februar var Menneskerettighetsakademiet på NRK P2. En journalist fra radioprogrammet Ekko hadde fulgt menneskerettighetskurset som vi organiserte for afghansk flyktningeungdom på Hvalstad mottak 26. og 27. januar. Resultatet ble den fine reportasjen "Tenåringsflyktningenes håp" som dere kan høre ved å klikke på denne linken.

"Applaus og ivrige hender i været. Det var stemningen da barn og ungdom på Mysebu lærte om menneskerettighetene". Les mer om kurset vårt på Mysebu mottak den 20. og 21. januar på nettsiden til Smaalenenes avis.

Siste nytt