I media

Mishandling i fengsel, flyktningar som blir verande årevis i asylmottak og barn som blir oversett av barnevernet var blant temaa då journaliststudentar frå Russland, Sverige og Høgskulen i Volda (HVO) var samla i Volda (...). Les hele saken som HVO publiserte på sine nettsider 7. mai 2015 om workshopen som Menneskerettighetsakademiet organiserte i samarbeid med to russiske universiteter, Sodertørn høgskole utenfor Stockholm og HVO. Les mer om vår virksomhet for journaliststudenter.    

From March 16 – 20, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (UNN) hosted Russian-Norwegian Course on Human Rights and Intercultural Understanding. The course was for UNN students in journalism. The participants learnt about some of the differences and similarities in media coverage of multicultural issues in Russia and Norway as well as development and modification of the international system of human rights protection and its basic documents. (...) Read rest of the article at the homepage of the Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod.

Menneskerettighetserklæringen av 1948 gir alle rett til å søke asyl, men det var først med Flyktningkonvensjonen at statenes fikk en plikt til å beskytte mennesker på flukt. Likevel praktiseres plikten svært ulikt. Les artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet på FriTanke.no

Det er farlig at ungdom tror at verden er verre enn det den er. Les artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i menneskerettighetsspalten i Fri Tanke, Human-Etisk Forbunds medlemsavis. 

 
 
 

 

I tre dager har 17 journalistikkstudentar fra Volda, Stockholm og Nizhny Novgorod i Russland hatt workshop i Volda for å lære om multikulturell forståelse og menneskerettigheter. Les hva høgskolen i Volda skrev om workshopen på sine hjemmesider.

200 år etter at vi fikk vår Grunnlov får den i morgen etter all sannsynlighet et eget menneskerettighetskapittel. Er det grunn til å frykte at det vil flytte makten fra de folkevalgte til menneskerettighetsjuristene? Les artikkelen som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth har skrevet på Fri Tankes nettside. Artikkelen er tidligere publisert i Fri Tanke 1/2014.

Det første fem-dagers kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for journaliststudenter som Menneskerettighetsakademiet organiserte i Nizhny Novgorod, Russland, fra 31. mars til 4. april 2014 ble dekket av den regionale TV-kanalen Volga. Kurset, som var det første i en rekke, organiseres i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda og journalistutdanningen ved Det statlige universitetet Lubachevsky i Nizhny Novgorod. I rammen av det norsk russiske samarbeidet skal det organiseres flere kurs for russiske, norske og svenske journaliststudenter, samt faglige nettverksmøter for representanter fra undervisniningsinstitusjonene. Både Olga Savinova fra universitetet i Nizhny Novgorod, Svein Brurås fra Høgskolen i Volda og Lillian Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet ble intervjuet.

NRK radio var på besøk under menneskerettighetskurset som vi arrangerte på Sjøvegan i begynnelsen av oktober. I løpet av 3 dager fikk 30 unge asylkvinner lære om noe som, for dem, var helt nytt. Hør innslaget her 

I. og 2. juli 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) den internasjonale konferansen "Human Rights Education in Russia: Status and challenges" i St.Petersburg, Russland. Deltakere var lærere fra ulike regioner i Russland, samt noen av de fremste internasjonale, russiske og norske ekspertene på menneskerettighetsundervisning. Konferansen ble åpnet av menneskerettighetsombudet i St. Petersburg Alexander Shislov og den norske generalkonsulen Rune Aasheim. Menneskerettighetsombudet i St.Petersburg skrev om Konferansen på sine hjemmesider (russisk). Den ble også omtalt på European Ombudsmans hjemmeside (russisk).

På Europaportalen på Regjeringens hjemmesider kan man lese om likestillingsseminaret som Oslo-regionens Europakontor inviterte til i Brussel 8 mars. Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth var en av innlederne. Les også hva Osloregionens Europakontor skrev om seminaret

Siste nytt