Norsk innsats mot vold i Bulgaria

Written by  feb 21, 2017

"I 2011 vedtok Europarådet «Konvensjonen om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner», den såkalte Istanbul-konvensjonen. 22 av Europarådets medlemsland har så langt forpliktet seg til å følge konvensjonen. Norge har signert, men enda ikke ratifisert avtalen. SELV OM BULGARIA heller ikke har forpliktet seg juridisk til konvensjonen, er imidlertid situasjonen for vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold for første gang kartlagt i landet. En landsomfattende intervjuundersøkelse er gjennomført, i tillegg til egne studier blant den store rom-minoriteten. Politifolk og sosialarbeidere, samt ansatte på krisesentre for barn og voksne er intervjuet om hva de mener om forholdene. Også mange ofres erfaringer og meninger er nedtegnet (...)"

Les resten av artikkelen "Norsk innsats mot vold i Bulgaria" som daglig leder i Menneskerettighetsakademiet har skrevet i Fri Tanke 1/2017.

Last modified on tirsdag, 21 februar 2017 16:41

Siste nytt