Barnevern som bryter menneskerettighetene? - Fri Tanke

Written by  aug 15, 2017
Åtte norske barnevern-saker ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vil Norge dømmes?
  
I 2008 fødte en ung norsk kvinne i en vanskelig livssituasjon en sønn. De ansatte på mødrehjemmet der hun bodde, mente moren ikke forsto babyens behov og at hun ikke ga god omsorg. Da gutten var en måned, ble han flyttet til fosterforeldre. Moren protesterte, uten at klagen førte frem. Da han var tre år, ble hun fratatt foreldreansvaret og fosterforeldrene fikk adoptere gutten. Moren tok saken til retten, men tapte. Da Høyesterett avviste anken, klaget hun og foreldrene hennes tvangsadopsjonen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mente deres rett til familieliv var krenket. Adopsjonssaken er en av åtte saker mot Norge som nå ligger til behandling i Europadomstolen. Også i de andre sakene er det foreldre som har blitt fratatt og/eller blitt nektet kontakt med barna sine som hevder at barnevernet har krenket deres menneskerettigheter. Flere av klagerne har utenlandsk bakgrunn. Les resten av artikkelen som daglig leder Lillian Hjorth har skrevet i siste utgave av Fri Tanke (2/2017).
Last modified on mandag, 11 desember 2017 19:09

Siste nytt